Jak wzmacniać w córce poczucie własnej wartości?

Poczucie własnej wartości to stan, w którym to jacy jesteśmy jest dla nas wystarczająco dobry. To pewność, że mamy prawo być sobą, prawo by żyć. To umiejętność patrzenia na siebie i otaczającą rzeczywistość ze świadomością tego kim jestem, jakie mam mocne i słabe strony oraz akceptacji tego stanu. Niezależnie od sytuacji sukcesu czy porażki dostrzeganie swojej wartości po prostu tylko dlatego, że jestem i że nie jestem ani gorsza ani lepsza od innych ludzi. 

Proste? A jednak wiele osób, zwłaszcza dziewcząt i kobiet boryka się z niskim poczuciem własnej wartości i nieustanną koniecznością spełniania oczekiwań innych ludzi. Jakie zatem komunikaty przekazywać  dziewczynkom, aby w dorosłym życiu były pewnymi siebie kobietami  ze stabilnym poczuciem własnej wartości?