IV etap luzowania obostrzeń: jak będą funkcjonować kina i teatry?

W związku z wprowadzeniem w życie IV etapu odmrażania gospodarki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało wytyczne dla instytucji kulturalnych, które dostały zielone światło do wznowienia działalności od 6 czerwca. 

Na jakich zasadach będą obecnie funkcjonować teatry, opery, filharmonie i kina? Na stronie gov.pl opublikowany został zestaw wytycznych będących zapisem dokładnych wskazówek. Jak podkreśla ministerstwo "kluczowym elementem jest dostosowanie możliwości danej instytucji kultury do wytycznych opracowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego".

"Zdajemy sobie sprawę, że najbliższe tygodnie w tych instytucjach będą kluczowe pod względem rozpoznania nastrojów wśród publiczności. Jej powrót na widownię będzie z pewnością stopniowy i ważne będzie przede wszystkim budowanie zaufania. Dlatego dyrektorzy i pracownicy instytucji mają przed sobą ważne zadanie polegające na odpowiedniej komunikacji z widzami i stworzeniu przestrzeni spełniającej warunki bezpieczeństwa sanitarnego".

IV etap luzowania obostrzeń: rekomendacja rejestru widowni

Ministerstwo w opublikowanym dokumencie rekomenduje zbieranie danych osobowych widzów, co umożliwi łatwiejszy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu, na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Dane takie powinny być przechowywane przez organizatora wydarzenia przez 14 dni.

IV etap luzowania obostrzeń: obowiązek noszenia maseczek i zachowania dystansu 

We wnętrzach instytucji kulturalnych obowiązuje nadal nakaz noszenia maseczek ochronnych, zachowanie dystansu społecznego, a do jednych z obowiązków organizatora wydarzenia zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa, w tym mi.in. zapełnienia sali w połowie. Tym samym rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Przed wejściem na teren kina, teatru czy innej instytucji kulturalnej jednym z obowiązków jest też obligatoryjna dezynfekcja dłoni przez uczestników wydarzenia. Każda instytucja zobowiązana jest też do udostępnienia największej możliwej liczby wyjść, aby zapewnić zachowanie dystansu między widzami oraz sprzedaż biletów online.

Dodatkowo resort rekomenduje  adaptację spektakli repertuarowych oraz programów koncertowych na potrzeby pokazów i koncertów plenerowych (gdy ich organizacja będzie możliwa) oraz ograniczenia składu orkiestry.

IV etap luzowania obostrzeń: artyści pod lupą

Jak informuje na oficjalnej stronie ministerstwo, "pracownicy danej instytucji oraz widzowie powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić na seans, a pozostać w domu". Artyści sceniczni zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy. MKiDN zaleca przygotowanie w pierwszej kolejności wydarzeń artystycznych w kameralnej obsadzie, z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia prób w dużych salach z zachowaniem wymaganego dystansu. W celu ograniczenia kontaktów między pracownikami zaleca się, aby tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystywano do komunikacji m. in. telefony, pocztę elektroniczną, radiotelefony itp.