Nagraj swoje dziecko, które recytuje ulubiony wierszyk i prześlij do nas nagranie wraz z dwoma kuponami konkursowymi, które znajdziesz w kwietniu, w maju i w czerwcu w miesięczniku "Rodzice". Na materiały czekamy do 20 czerwca 2008.

Nasz adres:
G+J, Wynalazek 4, 02-677 Warszawa, Redakcja miesięcznika "Rodzice" ( z dopiskiem na kopercie: Wierszyki dla Rodziców).

Nagranie powinno być przygotowane w formacie mpg lub dvd i nie powinno trwać dłużej niż 1 minutę.

Na podstawie przesłanych materiałów, jury konkursu wyłoni 20 laureatów, których wraz z rodzicami zaprosimy na nagranie do studia telewizyjnego.

Do materiałów należy załączyć również: imię, nazwisko i wiek dziecka oraz imię i nazwisko mamy lub taty, dokładny adres i numer telefonu. Redakcja nie pokrywa kosztów dojazdu do Warszawy oraz zakwaterowania. Wiek dziecka nie powinien przekraczać 6 lat.

Regulamin dostępny nawww.rodziceonline.ploraz www.minimini.pl.

Dane osobowe uczestników konkursu tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez Organizatora konkursu wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.

W przypadku otrzymania nagrody w konkursie, wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, nagrodzonej pracy oraz informacji o otrzymanej nagrodzie w miesięczniku Rodzice.
Jednocześnie oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanego materiału oraz, że wyrażam zgodę na jego opublikowanie. Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie w/w materiału. Redakcja nie odsyła nadesłanych prac.