Ferie zimowe 2021: nowe wytyczne MEN

Decyzja o terminach ferii zimowych 2021, w związku z którą tegoroczne ferie nie odbędą się w czterech różnych terminach tylko w jednym, cały czas jest gorącym tematem w społeczeństwie. Jednak wszystko wskazuje na to, że pomimo różnych nacisków, decyzja rządu jest nieodwołalna i ferie zimowe 2021 odbędą się w jednym czasie, czyli od 4 do 17 stycznia 2021 roku. I chociaż wszystko wskazywało na to, że dzieci będą musiały przez dwa tygodnie siedzieć w domach, to Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i GIS właśnie dało zielone światło na organizację półkolonii.

Z uwagi na pandemię COVID-19 ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 odbędą się dla wszystkich uczniów w tym samym terminie, tj. 4-17 stycznia 2021 r. W tym czasie będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla: uczniów klas I-IV szkoły podstawowej, uczniów klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej - czytamy na stronie MEN.

To Cię z pewnością zainteresuje: Nowe obostrzenia: od 28 grudnia do 17 stycznia rząd wprowadza "kwarantannę narodową". Zamknięte galerie, hotele i stoki narciarskie

Oczywiście półkolonie będą musiały odbywać się na określonych zasadach, zgodnych z wytycznymi: "Półkolonie będą mogły być organizowane tylko na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ prowadzący albo przez organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki. Są to stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki."

To odpowiedź na prośby rodziców i organizatorów półkolonii, którym dajemy możliwość, aby w ścisłym reżimie sanitarnym zorganizować opiekę dla najmłodszych dzieci - czytamy w komunikacie.

Zobacz także: Takiej długiej zimowej przerwy świątecznej w szkołach nikt się nie spodziewał: rodzice jednak nie są zadowoleni

Ferie zimowe 2021 a półkolonie: zasady

Ministerstwo przedstawiło ścisłe wytyczne, na podstawie których będą mogły odbywać się półkolonie w trakcie ferii zimowych. Zostały w nich opisane m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu oraz procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem. 

Zajęcia w trakcie zimowego wypoczynku będą mogły być prowadzone w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, w grupach maksymalnie do 12 uczniów.

Wytyczne dla organizatorów półkolonii zostały podzielone na cztery kategorie:

  • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na półkolonii,
  • zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu półkolonii,
  • procedury zapobiegawcze: objawy infekcji dróg oddechowych uczestnika półkolonii, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas półkolonii,
  • procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem osoby z zewnątrz.

Wśród wytycznych znalazły się informacje o tym, że półkolonie mogą być organizowane tylko w szkołach lub placówkach spełniających warunki bezpieczeństwa. Na ten cel mogą być przeznaczone: sale świetlicowe, sale dydaktyczne i sale gimnastyczne, które zapewniają zachowanie dystansu społecznego. Minimalna powierzchnia w sali nie może być mniejsza niż 4 metrów kwadratowych na 1 osobę. Jedna grupa uczestników półkolonii powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, której skład nie będzie ulegać zmianie. Grupa powinna też mieć swojego wychowawcę. W godzinach trwania półkolonii w szkole nie mogą odbywać się inne zajęcia. W grupie może przebywać do 12 uczestników, a przy określaniu liczby dzieci w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności ewentualnego uczestnika. 

Wytyczne MEN w sprawie organizowania półkolonii w szkołach znajdziecie na stronie rządowej MEN.

Zobacz także: Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o otwarcie szkół: "Uczniowie powinni wracać do szkół"