"Mama 4 plus", czyli emerytury dla matek 

"Mama 4 plus", czyli program emerytur dla matek wchodzi w życie od 1 marca 2019 roku. "Mama 4 plus" to nowe rządowe świadczenie przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które będzie przysługiwało matkom co najmniej czwórki dzieci.

Minister Elżbieta Rafalska, jeszcze przed głosowaniem w Sejmie przekonywała, że program "Mama 4 plus" to "honorowe rozwiązanie doceniające rodzicielstwo". Za przyjęciem ustawy o programie "Mama 4 plus" opowiedziało się 259 posłów, 20 było przeciw, 134 wstrzymało się od głosu.

Jeszcze niedawno podczas konferencji prasowej informującej o przyjęciu projektu ustawy "Mama 4 plus", premier Mateusz Morawiecki mówił, że "państwo nie może być obojętna na los matek, które poświęciły swoje życie wychowaniu dzieci". Premier dodał, że emerytury matczyne to pewnego rodzaju rekompensata za wszystko, co zrobiły nasze mamy i babcie: "Projekt "Mama 4 plus" dotyczy pewnej rekompensaty za wszystko, co zrobiły mamy i babcie, które w przeszłości nie miały możliwości uzbierania tej przynajmniej minimalnej emerytury."

Mateusz Morawiecki podkreślił, że rolą państwa jest docenienie i pomoc mamom, które włożyły i wkładają wielką pracę w wychowanie dzieci: "Wiadomo, że mamy są najbardziej doceniane przez swoje dzieci ale państwo też powinno doceniać mamy w tym wielkim wysiłku, wielkiej pracy, którą wykonywały i wykonują. Państwo musi je wspierać w szczególności w późniejszym okresie, kiedy brakuje im sił. Państwo nie może być obojętne na los matek, na los babć, które poświęciły swoje życie wychowaniu dzieci. Ta wdzięczność i szacunek dla mam to szczególne zobowiązanie naszego państwa. To znak, że Polska wybiera przyszłość."

"Mama 4 plus": ile wynosi emerytura dla matek?

Emerytury matczyne będą przysługiwały matkom, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci i nie wróciły do pracy, a skończyły 60 lat.

Elżbieta Rafalska tak tłumaczyła założenie programu "Mama 4 plus": "To świadczenie będzie przysługiwało osobom, które nie pracują i nie mają niezbędnych środków utrzymania albo mają prawo do emerytury, ale ta emerytura jest niższa niż minimalna, która od 1 marca będzie wynosiła 1100 zł. Szacujemy, że to świadczenie będzie mogło otrzymać 65 tys. osób, które nie wypracowały tego stażu, i 20,8 tys. osób, które już pobierają emeryturę, ale jest ona niższa niż minimalna – wówczas ta emerytura będzie uzupełniona do kwoty 1,1 tys. zł brutto." 

"Mama 4 plus": emerytury również dla ojców

Z programu "Mama 4 plus" będą mogli skorzystać również ojcowie. Chodzi o przypadki śmierci matki, bądź kiedy dzieci zostały porzucone.

Warto przypomnieć, że w trakcie głosowania posłowie odrzucili poprawki, które zakładały m.in. prawo do pobierania świadczenia uzupełniającego również ojcom, którzy nie wypracowali minimalnej emerytury, ponieważ zrezygnowali z pracy zawodowej na rzecz opieki nad co najmniej czworgiem dzieci. Zdaniem posłów z opozycji to naruszenie konstytucyjnej zasady równości i dyskryminacja ojców.

Magdalena Kochan podkreśliła, że niesprawiedliwa jest sytuacja, w której ojciec ma prawo do świadczenia wyłącznie wówczas, kiedy matka porzuca rodzinę lub umiera. 

"Mama 4 plus": wniosek

Osoby, które chcą skorzystać z programu "Mama 4 plus", będą musiały złożyć wniosek o emeryturę dla matek. Wniosek o matczyną emeryturę będzie można składać do prezesów ZUS oraz KRUS (lokalnych) od 1 marca 2019 roku, czyli wtedy, kiedy ustawa weszła w życie.

Mama 4 plus to kolejny program rządowy, który ma zachęcić kobiety do rodzenia dzieci, co w przyszłości ma wpłynąć na gospodarkę kraju. Rząd obecnie szykuje się do zmian w programie 500 plus, obiecując wprowadzenie 500 plus na pierwsze dziecko.

Co myślicie o nowym programie "Mama 4 plus"?