Eksperyment Ikea - dzieci znęcały się nad rośliną

Znęcanie się i werbalne prześladowanie ma fatalne skutki, o których postanowiła przypomnieć Ikea. "W Ikea wierzymy, że szczęście rozprzestrzenia się dzięki temu, jak traktujemy siebie nawzajem" - twierdzą organizatorzy oryginalnej akcji. W eksperymencie pokazano, co się dzieje z żywą istotą, którą inni zastraszają i szykanują, tyle tylko, że prześladowania dotyczyły... roślin. 

Dwie identyczne rośliny ustawiono na terenie szkoły. W pobliżu jednej z nich odtwarzano nagrania głosów dzieci, które wypowiadały różnego rodzaju komplementy. Druga roślina słuchała słów krytyki i pogardy. Poza tym obie rośliny miały dostęp do takiej samej ilości wody i światła słonecznego. Po 30 dniach wszyscy obserwujący rośliny nie mogli uwierzyć własnym oczom: chwalona roślina rozwinęła się i urosła, a ta, nad którą się znęcano, zwiędła. 

Agresja w szkole - jest coraz gorzej?

Ikea zwróciła w ten sposób uwagę na fakt, że podobnie na agresję słowną reagują ludzie, a zjawisko przemocy i zastraszania w szkołach wciąż jest obecne, a w niektórych krajach niepokojąco rośnie. We Włoszech zorganizowano nawet niedawno specjalny kurs przetrwania dla nauczycieli, którzy coraz częściej padają ofiarami gróźb i napaści fizycznych.

W Polsce wcale nie jest lepiej: wg raportu PISA z 2017 roku w Polsce zagrożenie przemocą w szkole jest wyższe niż w innych krajach OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). 21,1% uczniów polskich gimnazjów wskazało, że w ciągu ostatniego miesiąca było dręczonych psychicznie lub fizycznie. 11,7% mówiło, że koledzy w szkole naśmiewają się z nich, a 4,1% było ofiarami przemocy fizycznej.