Dzieci dziedziczą inteligencję po matce

To geny matki odpowiadają za to, jak wysoki iloraz inteligencji ma dziecko - twierdzą naukowcy z Glasgow. Wszystko dlatego, że geny odpowiadające za inteligencję są powiązane z chromosomem X. Co jednak bardziej zaskoczyło badaczy, funkcje poznawcze mogą się nie rozwijać u dziecka, jeśli pochodzą od ojca!

Badania laboratoryjne z użyciem genetycznie zmodyfikowanych myszy wykazały, że osobniki z dodatkową dawką matczynych genów rozwinęły większe głowy i mózgi, ale miały małe ciała. Te z dodatkową dawką ojcowskich genów miały małe mózgi i większe ciała. Mało tego - naukowcy zidentyfikowali komórki, które zawierały tylko geny macierzyńskie lub ojcowskie w sześciu różnych częściach mózgu myszy. Kontrolowały one różne funkcje poznawcze, od nawyków żywieniowych po pamięć.

Co się okazało? Komórki z genami ojcowskimi gromadziły się w częściach układu limbicznego, który odpowiada za takie funkcje jak seks, jedzenie i agresja. Ale naukowcy nie znaleźli żadnych komórek ojcowskich w korze mózgowej, czyli miejscu, które kontroluje zaawansowane funkcje poznawcze, takie jak rozumowanie, myślenie, język i planowanie.

Inteligencja dziecka zależy od matki - ale nie tylko od jej genów

Naukowcy z Glasgow przeprowadzili także testy z udziałem ludzi. Przebadano 12 686 młodych ludzi w wieku od 14 do 22 lat, biorąc pod uwagę różne czynniki, które mogą mieć wpływ na inteligencję: edukację, rasę i status społeczno-ekonomiczny. Mimo tak rozległych badań wniosek wciąż pozostawał ten sam - najlepszym wskaźnikiem inteligencji dziecka jest iloraz inteligencji matki.

O inteligencji dziecka nie decyduje jednak tylko genetyka - jedynie 40-60% inteligencji jest dziedziczna, reszta zależy od środowiska, w jakim dziecko wzrasta. Ale tu także największą rolę odgrywa matka! A dokładniej - poczucie bezpieczeństwa i emocjonalna więź matki z dzieckiem.