Szkoła w sobotę w 2019 roku? - zmiany w ustawie

W 2019 roku do pierwszych klas szkół średnich pójdą jednocześnie dwie grupy uczniów: ci, którzy skończyli gimnazjum i 8-letnią podstawówkę. W dużych miastach rodzi to poważny problem z organizacją zajęć dla tak wielu uczniów. W samej Warszawie, która rozważa wprowadzenie lekcji w soboty, to w sumie ponad 720 tys. uczniów. Jeszcze w październiku MEN zapewniał jednak, że nie ma powodu do obaw o przeludnienie szkół, a zajęcia w sobotę to ostateczność, do której raczej nie dojdzie. Teraz jednak na stronie Ministerstwa Edukacji opublikowano 11 zmian w zapisach ustawy oświatowej, których zapisy budzą pewne zastrzeżenia. Sprawę opisało m.in. Ogólnopolskie Porozumienie Rad Rodziców:

- Drodzy rodzice, nie planujcie weekendów waszym dzieciom, MEN zrobi to za was – ostrzegają członkowie Porozumienia. 

Jakie zmiany czekają uczniów w 2019 roku?

Jak czytamy w poście zamieszczonym na Facebooku przez Ogólnopolskie Porozumienie Rad Rodziców, zaproponowane przez resort zmiany dotyczyć mają udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkół i podopiecznym przedszkoli, funkcjonowania samorządów uczniowskich i precyzują brzmienie przepisu mówiącego o tym, że w zależności od warunków pracy szkoły zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być realizowane przez pięć lub sześć dni w tygodniu.

Członkowie porozumienia wskazują też konkretne zapisy w ustawie, np. przepis art. 111 pkt 14 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, który otrzymał nowe brzmienie: „14) organizację tygodnia pracy szkoły, z uwzględnieniem kształcenia w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, w tym, przypadki, w których kształcenie w formie dziennej może odbywać się przez 6 dni w tygodniu”.

- Warto zwrócić uwagę, że ministerstwo używa magicznych zwrotów: „może odbywać się” lub „mogą być realizowane". Niby nic, ale gdyby rodzice protestowali przeciwko 6-dniowemu tygodniowi nauki, ministerstwo oświadczy, że to decyzja szkoły - ostrzega Porozumienie Rad Rodziców.

Szkoła w sobotę w 2019 - czy to rozwiązanie wejdzie w życie?

Póki co Ministerstwo Edukacji Narodowej utrzymuje, że podobny zapis, który pozwala na prowadzenie dodatkowych zajęć w sobotę był w ustawie od 16 lat i dotychczas stosowano go tylko w nadzwyczajnych sytuacjach (np. z powodu przedłużającego się remontu czy złej pogody). Jak dodają przedstawiciele MEN, nie ma na razie potrzeby by organizować zajęcia lekcyjne w soboty. Czy są zatem powody do obaw? Zapisy istotnie zostawiają furtkę dyrektorom szkół, którzy zapewne wezmą to pod uwagę mierząc się z wyzwaniem, jakim jest znacznie większa liczbą uczniów w 2019 roku. Chyba, że do tego czasu powstanie inne rozwiązanie.