Dni wolne od szkoły

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych to niezbędnik każdego rodzica dziecka w wieku szkolnym. Znając kalendarz dni wolnych od szkoły, łatwiej jest zaplanować urlop, wyjazdy czy długie weekendy. W roku szkolnym mamy kilka dni wolnych od szkoły, które częściowo związane są z występowaniem w kalendarzu dni ustawowo wolnych od pracy.

Poniżej znajduje się zestawienie dni wolnych od szkoły:

 • 14 października, Dzień Edukacji Narodowej – to pierwszy dzień wolny od szkoły w kalendarzu roku szkolnego, który na podstawie art. 74 KN został ustalony dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. 
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, jest to dzień ustawowo wolny od pracy, a tym samym dzień wolny od szkoły.
 • 6 stycznia  – Święto Trzech Króli, jest to kolejny dzień ustawowo wolny od pracy.
 • 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja, jest to dzień ustawowo wolny od pracy.
 • 16 czerwca - Boże Ciało również jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Dodatkowe dni wolne od szkoły

Oprócz dni wolnych od szkoły, które zgodnie z rozporządzeniem MEN są aktualne dla wszystkich szkół w Polsce, dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dla szkół podstawowych może to być do 8 dni, dla liceów ogólnokształcących i techników – do 10 dni; dla branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego – do 6 dni, zaś dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy – do 4 dni.

W trakcie roku szkolnego jest kilka okazji, żeby wykorzystać dodatkowe dni wolne od szkoły. Właśnie wtedy najczęściej dyrektorzy szkół przeznaczają dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Są to dni, w których w szkole odbywa się:

 • egzamin ósmoklasisty,
 • egzamin maturalny,
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Dodatkowe dni wolne od szkoły często są wykorzystywane również w dni świąt religijnych, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, a także w inne dni jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub innymi potrzebami. Zazwyczaj są to dni w okolicy świąt czy długich weekendów jak np. Boże Ciało, Boże Narodzenie.

Dyrektor szkoły ma czas do 30 września na przekazanie informacji o dniach wolnych od szkoły nauczycielom, uczniom i rodzicom. Najczęściej taka informacja jest podana na stronie internetowej danej placówki w zakładce "Kalendarz roku szkolnego" na dany rok.

To Cię może zainteresować:

Zobacz także:

Dni wolne od szkoły w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2021 dzieci mają naprawdę sporo dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Poniżej ściąga dla rodziców na dany rok kalendarzowy:

 • 1 września 2021r. - Rozpoczęcie roku szkolnego,
 • 14 października 2021 r. - Dzień Edukacji Narodowej,
 • 11 listopada 2021 r. - Narodowe Święto Niepodległości,
 • 23 - 31 grudnia 2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna,
 • 6 stycznia 2022 r. - Święto Trzech Króli,
 • 14-19 kwietnia 2022 r. - Wiosenna przerwa świąteczna,
 • 3 maja 2022 r. - Święto Konstytucji 3 Maja,
 • 24-26 maja 2022 r. - Egzaminy ósmoklasisty,
 • 16 czerwca 2022 r. - Boże Ciało,
 • 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. - Wakacje.

Patrząc na powyższy kalendarz dni wolnych od szkoły widzimy, że niektóre dni wypadają idealnie, żeby w połączeniu z dodatkowymi dniami, które ustala dyrektor danej placówki, zapewnić dziecku kilka długich weekendów.

Przykładowo 11 listopada wypada w czwartek, w związku z tym w wielu szkołach wolnym dniem jest również 12 listopada. W ten sposób nasze dziecko ma 4 dni wolne od szkoły. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku 6 stycznia. Wtedy obchodzimy Święto Trzech Króli. W roku kalendarzowym wypada w czwartek, stąd szkoły dają najczęściej 7 stycznia jako dzień wolny od zajęć i kolejny długi weekend zagwarantowany. 

Warto zapoznać się z kalendarzem roku szkolnego dziecka. W ten sposób łatwiej nam będzie planować urlopy, a później nie będziemy mieć problemu, z kim zostawić dziecko gdy my musimy iść do pracy. 

A jak u Was układa się kalendarz dni wolnych od szkoły u Waszego dziecka?

To Cię może zainteresować: