Projekt uchwalony 30 kwietnia spotkał się z aprobatą organizacji pozarządowych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. To była wyjątkowa sytuacja - uchwałę "antyprzemocową" Sejm przegłosował niemal jednogłośnie. Przeciwko byli jedynie członkowie koła Konfederacji.

Natychmiastowy nakaz opuszczenia domu

Według ustawy, sprawca przemocy, który zagraża życiu lub zdrowiu domowników ma dostać od policjantów bezzwłoczny nakaz opuszczenia domu i zakaz zbliżania się do niego. Nakaz i zakaz mają obowiązywać dwa tygodnie, na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może ten okres przedłużyć. 

"Projekt ustawy "antyprzemocowej" daje narzędzia do tego, by reagować natychmiast. To sprawca przemocy natychmiast w momencie wydania decyzji przez policję będzie musiał opuścić dom." - mówił szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Tym samym policja zyskała nowe uprawnienia pozwalające na przyspieszenie procesu odizolowania osoby stosującej przemoc w rodzinie. Funkcjonariusz podejmujący interwencję ma za zadanie ocenić poziom zagrożenia życia lub zdrowia domowników. Co za tym idzie, będzie mógł wydać bezwzględny nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Nakaz będzie egzekwowany bez względu na to, czy ma on gdzie się wyprowadzić. Jeśli nie - policjant ma wskazać miejsca noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych. Funkcjonariusze będą zobowiązani do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do nałożonych na niego sankcji. Jeśli złamie zakaz, grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Zagwarantowane mają być też prawa osoby, wobec której policjant wyda taki nakaz lub zakaz. Będzie jej przysługiwać zażalenie do sądu - w terminie trzech dni od dnia doręczenia nakazu lub zakazu. Sąd ma je rozpoznać nie później niż w trzy dni od daty wpływu.  Sprawca będzie mógł zabrać z mieszkania niezbędne rzeczy.

Przyspieszenie procedur

W tak dramatycznych sytuacjach wielką rolę odgrywa czas, dlatego zdecydowano również o przyspieszeniu procedur sądowych. Będzie to możliwe dzięki temu, że pisma procesowe będą mogły być doręczane również za pośrednictwem policji, a nie jedynie przez pocztę. Do tej pory średni czas rozpatrzenia wniosku liczył ok. 150 dni. Według projektu sąd ma orzekać w miesiąc od wpływu wniosku, a decyzja sądu ma być wykonana w 24 godziny. Z kolei wniosek o zabezpieczenie sąd ma rozstrzygać w przeciągu 48 godzin od dnia jego wpływu.