Przemoc wobec kobiet: przerażające dane

Według najnowszych danych opublikowanych przez Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości (UNODC) średnio każdego dnia na całym świecie ginie 137 kobiet z rąk swoich partnerów bądź członków rodziny. Oprawcami ponad połowy z 87000 zabitych kobiet były najbliższe osoby. Spośród tej liczby zabitych kobiet, 30 000 z nich zginęło z rąk partnera seksualnego. Jednak wskaźniki zabójstw mężczyzn wciąż są wyższe. ONZ wskazuje, że ośmiu na dziesięciu mężczyzn jest przyczyną zabójstw na całym świecie. Co więcej ten sam raport sugeruje, że ponad osiem na dziesięć ofiar zabójstw popełnionych przez bliskich partnerów to kobiety.
Przemoc wobec kobiet niestety dotyczy wielu krajów na całym świecie. Bardzo często ofiary nie zgłaszają incydentów na policję, nie dzwonią na Niebieską Linię (w Polsce przestała ona być dotowana) zwyczajnie ze strachu. Przeraża też obojętność bliskich i sąsiadów, którzy nie reagują - ofiary maltretowania są osamotnione.

W związku z tym w Polsce zorganizowano kampanię - 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Jest to międzynarodowa kampania organizowana przez Center for Women's Global Leadership, która ma na celu wspieranie i zlikwidowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Cała akcja odbywa się w dniach 25 listopada do 10 grudnia - są to daty nieprzypadkowe, ponieważ 25 listopada wypada Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Tematem przewodnim Kampanii jest "Od pokoju w domu, do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich". Żeby włączyć się do kampanii można upowszechniać w swojej społeczności informacje o przemocy wobec kobiet, organizując spotkania, wystawy koncentrujący się na problemach związanych z przemocą kobiet lub można przekazać wyrazy poparcia i solidarności osobom i organizacjom uczestniczącym w Kampanii 16 dni.

Patrząc na dzisiejsze, tak przerażające statystyki, problem przemocy wobec kobiet należy wspierać popierając właśnie takie akcje jak "16 Dni" i też głośno mówić o tym problemie, uświadamiać innych i okazać wspieracie kobietom, które padły ofiarami przemocy. Feminizm jest totalnie aktualny właśnie dziś.

 

Źródło: BBC