Istnieje lista umiejętności, które dziecko musi posiąść przed pójściem do szkoły

Jeśli masz dziecko z pewnością robisz wszystko, aby przekazać mu jak najwięcej wiedzy. Chcesz, żeby było gotowe na zetknięte ze światem zewnętrznym, gdy pójdzie do przedszkola, czy szkoły. Okazuje się jednak, że są rzeczy, które dziecko musi opanować przed rozpoczęciem pierwszej klasy. Jeśli nie będzie sobie z nimi radził w szkole mogą czekać go duże trudności. Lista wymaganych od świeżo upieczonego ucznia umiejętności została opublikowana w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku.

Trudne do opanowania umiejętności

Poza dość oczywistymi umiejętnościami, jak samodzielne ubieranie się, wiązanie butów, czy załatwianie potrzeb fizjologicznych, pojawia się kilka umiejętności, które nie każde dziecko przejawia. Idący do pierwszej klasy brzdąc ma panować nad swoimi emocjami, odczytywać poprawnie komunikaty pozawerbalne (rozumieć mowę ciała) i przyjmować konsekwencje swojego zachowania. Są to czynności, z którymi z pewnością ma problem niejeden dorosły. Czy w takim razie sprawiedliwe jest, aby oczekiwać ich opanowania już od 7-letniego dziecka?

Czy wymaganie umiejętności może przytłoczyć dzieci?

Na liście znajdują się też inne zastanawiające pozycje. Dziecko ma według nich przejawiać chęć do śpiewu i pracy w grupie. O ile to drugie może okazać się bardzo przydatne, to pierwsze może być dla wielu dzieci trudne i powodować wzmożoną nieśmiałość, przez co jeszcze trudniej będzie im się zaaklimatyzować w nowym środowisku. Dziecko musi też znać swoje imię, nazwisko, adres i zawody, w których pracują jego rodzice. Może to być trudne do opanowania, przy często zawiłych nazwach korporacyjnych stanowisk. Niżej zamieszczamy pełną listę umiejętności, które dziecko powinno posiąść przed pójściem do pierwszej klasy. Czy Twoje spełnia wszystkie wymagania?

Każdy pierwszoklasista powinien opanować umiejętności:

samodzielnego ubierania się i rozbierania (w tym wiązania sznurowadeł),

załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych i zgłaszania potrzeb,

odczytywania komunikatów werbalnych i pozawerbalnych (mowy ciała),

radzenia sobie z emocjami (być psychicznie gotowe na nauczanie, kontrolować emocje i być pozbawione lęku separacyjnego),

empatii (szacunku dla osób i zwierząt),

tworzenia i budowania prostych konstrukcji (np. przy użyciu klocków lub przedmiotów użytkowych),

utrzymywania długopisu lub pióra oraz mieć za sobą próby pisania pojedynczych liter (mowa o podstawowych pracach manualnych, jak chwytanie),

sprzątania swoich rzeczy i ich pakowania,

pracy w grupie i komunikacji z rówieśnikami (z szacunkiem dla norm panujących w grupie, oceniając zachowanie swoje oraz koleżanek i kolegów),

przyjmowania konsekwencji swojego zachowania (mieć świadomość, że zrobił coś niewłaściwie),

znajomości swoich danych (imienia oraz nazwiska, a także adresu),

posługiwania się zwrotami grzecznościowymi,

wyrażania swojego zrozumienia dla rzeczy i zjawisk (na indywidualny, ale zrozumiały dla dorosłych i rówieśników sposób),

odróżniania fikcji od rzeczywistości (m.in. tej przedstawianej w bajkach),

odczytywania pojedynczych słów, z którymi ma styczność na co dzień,

opowiadania i odpowiadania na pytania,

wyczucia przestrzeni (wskazania na obrazku, że coś znajduje się z przodu lub z boku,

śpiewania (chęci podejmowania prób),

znajomości swojego pochodzenia (kraj, przynależność do Unii Europejskiej, podstawowe symbole),

rozpoznawania kierunków, kształtów i kolorów,

matematyczne (liczenie do 10, a także przeliczania w czasie zabaw),

odróżniania zjawisk atmosferycznych, a także nominałów pieniądza i znajomości zawodów wykonywanych przez rodziców,

reagowania na podstawowe polecenia w wybranym języku nowożytnym.