Psychologia behawioralna wyróżnia trzy podstawowe różnice międzypłciowe. Dotyczą one zdolności werbalnych, przestrzennych oraz matematyczno-liczbowych. Warto w tym miejscu dodać, że te różnice zostały określone na podstawie częstotliwości występowania różnego rodzaju uzdolnień u reprezentantów obu płci. Nie dotyczą natomiast jednostkowych przypadków. Co wynika z dotychczasowych badań i analiz?

Ciekawostki o mężczyznach

  1. Psychologia w praktyce dość jednoznacznie potwierdziła, że panowie znacznie częściej niż kobiety myślą o seksie. Oczywiście, ta częstotliwość uwarunkowana jest poziomem libido i akceptacją własnej seksualności, badania wskazują jednak, że przeciętny mężczyzna o seksie myśli od trzystu do pięciuset razy dziennie, najczęściej nieświadomie. U kobiet liczba ta to sto.
  2. Ciekawostki psychologiczne o człowieku potwierdzają, że mężczyźni znacznie lepiej radzą sobie z myśleniem przestrzennym. Z łatwością wyobrażają sobie kształt przedmiotów i ich położenie, a trudności nie nastręcza im nawet wizualizacja rotacji brył. Lepiej radzą sobie również z orientacją w przestrzeni.
  3. Agresja często stanowi przymiot mężczyzn i, jak się okazuje, skojarzenie to nie jest bezzasadne. Większość przestępstw i wykroczeń na tym tle to domena panów. Chętniej uprawiają oni także sporty oparte na sile fizycznej i dominacji. Odpowiedzialny za to jest w dużej mierze testosteron.
  4. Okazuje się, że mężczyźni jako niemowlęta są bardziej emocjonalni od swoich rówieśniczek. W trakcie rozwoju dziecka sytuacja ta odwraca się. Nie można wykluczyć, że pewną rolę w tym procesie odgrywa biologia, jednak badania i obserwacje psychologiczne wskazują, że największy wpływ mają modele wychowania. Chłopcy uczą się tłumić swoje emocje, a dziewczynki są do ich wyrażania zachęcane.
  5. Małomówny mężczyzna? Okazuje się, że to całkiem naturalne. U panów za mowę odpowiedzialna jest lewa półkula mózgu, u kobiet zaś - obie. Z tego powodu chłopcy później zaczynają mówić, a później nie nadrabiają tych braków.

Ciekawostki psychologiczne o kobietach

  1. Kobiety przez lata uchodziły za płeć bardziej emocjonalną. Okazuje się, że opinia ta jest zasadna. Psychologowie potwierdzili, że panie są nie tylko bardziej spostrzegawcze, ale również wrażliwsze na bodźce zmysłowe. Łatwiej wychwytują delikatne sygnały, np. zmiany w tonie głosu, i znacznie szybciej na nie reagują.
  2. Płeć piękna wyróżnia się także umiejętnością zapamiętywania większej ilości przypadkowych informacji i obiektów. Znacznie łatwiej wyszukują przedmioty i gromadzą dane. Mężczyźni dorównują im tylko wówczas, gdy pomiędzy przedmiotami lub faktami istnieje związek przyczynowo-skutkowy.
  3. Ciekawostki psychologiczne o mężczyznach podawały, że to właśnie panowie lepiej orientują się w terenie. To prawda. Dodatkowo u kobiet często występuje tzw. „niepokój przestrzenny”. Pojawia się on na przykład w sytuacji, gdy kobieta musi zorientować się w nieznanym terenie i odnaleźć prawidłową drogę. Dodajmy jednak, że w codziennych sytuacjach to panie szybciej odnajdują zapodziane przedmioty.
  4. W powszechnym mniemaniu to mężczyźni uchodzą za umysły ścisłe, a kobiety za humanistyczne. To nie do końca prawda. Badania przeprowadzone na uczniach szkół podstawowych wykazały, że dziewczynki lepiej radzą sobie z zadaniami obliczeniowymi, a chłopcy – problemowymi. W gronie uzdolnionych matematycznie studentów można co prawda wykazać przewagę mężczyzn, jednak współcześnie różnice te są coraz mniejsze.
  5. Psychologia behawioralna obaliła także tezę, że kobiety są mniej skłonne do podejmowania ryzyka. Badania przeprowadzone w ramach projektu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej pokazały, iż tutaj większe znaczenie ma indywidualna wrażliwość na potencjalną nagrodę niż płeć jako taka.