Bon turystyczny 500 plus: ustawa w Sejmie

Bon turystyczny 500 plus na wakacje to nowa obietnica polskiego rządu. W czwartek do Sejmu trafił projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. O początkowych obietnicach bonu turystycznego w wysokości 1 000 złotych obiecywanego przez Ministerstwo Rozwoju dla osób zatrudnionych na umowie o pracę i zarabiających nie więcej niż przeciętne wynagrodzenie, możemy już zapomnieć.

"Bon turystyczny będzie emitowany tak jak 500 plus. To będzie 500 zł na każde dziecko do wykorzystania na potrzeby wypoczynku turystycznego - wyjazdów, kolonii, wczasów. Skorzystają na tym polscy przedsiębiorcy świadczący usługi turystyczne" - mówił ostatnio prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Stalowej Woli.

Co zatem jest w ustawie i jakie są szczegóły dotyczące bonu turystycznego 500 plus na wakacje?

Bon turystyczny 500 plus: kto otrzyma pieniądze?

Jak czytamy w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym, na dziecko przysługuje jedno świadczenie w postaci bonu o wartości 500 złotych. 

Świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Uprawnienie do otrzymania bonu przysługiwać będzie beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a oraz art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (...), czyli wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r.

Bon turystyczny 500 plus na dzieci niepełnosprawne

Dodatkowe wsparcie związane z bonem turystycznym otrzymają dzieci niepełnosprawne, które oprócz podstawowego bonu otrzymają jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych.

Dodatkowe wsparcie kierowane do rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne stanowi przejaw troski o te osoby. Przyznanie rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych dodatkowego świadczenia w formie bonu w wysokości 500 zł jest formą realnego, efektywnego instytucjonalnego wsparcia – mechanizmem stwarzającym rzeczywistą możliwość uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w życiu społecznym poprzez ich udział w rekreacji i wypoczynku, przeciwdziałając w ten sposób ich społecznemu wykluczeniu" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Bon 500 plus: jak skorzystać?

Bon turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę i inne środki płatnicze. Chcąc skorzystać z bonu będziemy musieli aktywować go w PUE ZUS, a następnie otrzymamy kody w formie elektronicznej do wykorzystania na przykład w hotelu. "Osoby otrzymujące świadczenie z programu 500 plus będą zobowiązane do zalogowania się w systemie teleinformatycznym i potwierdzenia bądź aktualizacji danych. Po dokonaniu tej czynności bon turystyczny zostanie aktywowany i jego numer zostanie przesłany na numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do otrzymania bonu" - podano szczegóły w ustawie.

Bony turystyczne będą do wykorzystania wyłącznie na wyjazdy krajowe:

Ze względu na wymóg wykorzystania świadczenia wyłącznie na sfinansowanie usług bądź imprez realizowanych na terenie kraju, środki finansowe skierowane do rodzin z dziećmi stanowić będą istotne wsparcie dla polskiej branży turystycznej, która w dotkliwy sposób odczuła skutki pandemii.

Bon turystyczny 500 plus na wakacje: do kiedy ważny?

Zgodnie z projektem ustawy bony turystyczne będą do wykorzystania do 31 marca 2022 roku.

Lista miejsc, gdzie będzie można je wykorzystać będzie opublikowana na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej.

Koszt programu wraz z kosztami obsługi ma nie przekroczyć 4 miliardów złotych.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.