Archisutra - pozycje seksualne inspirowane architekturą

Ten przewodnik po pozycjach seksualnych nie przypomina książek o seksie, jakie znamy. "Archisutra" jest zbiorem edukacyjnych rysunków, ubogich w ozdobniki, wręcz ascetycznych, ale za to bardzo szczegółowych, jeśli chodzi o wyliczenia kątów i odległości pomiędzy ciałami kochanków. Pozycje seksualne nawiązują do klasyków architektury i opierają się na szkicach i rzutach architektonicznych. W książce znajdziemy pozycje seksualne, które odnoszą się np. do budynku „Petronas” w Singapurze, wieży Eiffla czy krzesła „Aluminium Chair” zaprojektowanego przez Ray i Charlesa Eamesów. Pozycje seksualne zostały rozrysowane z zachowaniem naturalnych proporcji ciała człowieka. "Archisutra" to pomysł londyńskiego architekta, Miguela Bolivara, który oprócz dokładnych wyliczeń i opisów wybranych pozycji, pokusił się też o określenie stopnia trudności każdej z nich. Wypróbujecie?