Archanioł Gabriel: kim jest?

Archanioł Gabriel jest obok Archanioła Michała i Archanioła Rafała jednym z Trójcy Archaniołów. To najwyżsi rangą Archaniołowie, a co za tym idzie bardzo rozpoznawalnym.

Imię Gabriel - z hebrajskiego Geber´el - składa się z dwóch wyrazów: geber - silny oraz el - Pan Bóg. Można więc go przetłumaczyć jako "mąż Boży", "wojownik Boży" Archanioł Gabriel jest czczony przez 3 główne religie monoteistyczne: żydów, chrześcijan i muzułmanów. Zalicza się go do "Książąt nieba" (Archaniołów) i stawia w rzędzie siedmiu wielkich duchów stojących przed tronem Boga.

Modlitwa do Archanioła Gabriela

Jedną z najbardziej znanych modlitw do świętego Gabriela Archanioła jest ta, która dotyczy umocnienia wiary oraz oddania się Bogu i zaufania jego mocy:  

Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści. Byśmy nigdy nie ulegali panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia. Amen.

Zobacz również: 

Modlitwa do Archanioła Gabriela w różnych intencjach

Dostępne są różne wersje modlitw do św. Gabriela Archanioła. Ich treść może skupiać się na sprawach związanych z uzyskaniem duchowego wsparcia. Możesz też zwrócić się do boskiego posłannika o łaskę zdrowia lub prosić o otoczenie opieką twoich dzieci i innych członków rodziny.  

Modlitwa do świętego Archanioła Gabriela o łaski płynące z tajemnicy Wcielenia

Święty Archaniele Gabrielu, wyjednaj nam przed Majestatem Bożego Miłosierdzia wsparcie w naszych codziennych potrzebach. Ty objawiłeś Maryi tajemnicę Wcielenia, prosimy Cię, spraw, abyśmy przez Twoje modlitwy i wstawiennictwo w niebie otrzymali wszelkie łaski płynące z tajemnicy Wcielenia i na wieki głosili chwałę Bożą na ziemi. Amen.

Zobacz także:

Archanioł Gabriel – modlitwa o opiekę i przewodnictwo 

Święty Gabrielu Archaniele, słusznie nazwany „Bożą mocą”, ponieważ zostałeś wybrany do zwiastowania Maryi tajemnicy Wcielenia, w której Bóg Wszechmogący okazał moc swego ramienia. Spraw, abyśmy poznali skarby zamknięte w Osobie Syna Bożego. Bądź nam pośrednikiem w Niego i Jego Matki w niebie, a tu na ziemi naszym przewodnikiem i opiekunem. Amen.  

Modlitwa do Archanioła Gabriela o opiekę nad narodzonym dzieckiem

Święty Archaniele Gabrielu, zwiastunie cudu Wcielenia, miej w opiece nowo narodzone dzieci, aby żyły w pokoju i szczęściu. Miej w opiece również ludzi młodych, pomóż im zachować serca i ciała w czystości. Święty Archaniele Gabrielu, Twej opiece powierzam wszystkich, których kocham. Spraw, aby zawsze ufali Panu, szczególnie w godzinie próby, gdy zawodzi wszelka ludzka pomoc. Przypominaj im krzepiące słowa wypowiedziane w dniu Zwiastowania, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Amen.

Modlitwa do Archanioła Gabriela, opiekuna wszystkich dzieci

Święty Archaniele Gabrielu, proszę Cię o opiekę dla mojego dziecka w każdym dniu i w każdej godzinie życia. Strzeż go przed niebezpieczeństwami tego świata i zagradzaj drogę, gdyby miało popełnić błąd. Rozwijaj w nim mądrość i talenty. Nauczaj dobroci, miłości i wiary w Twoje istnienie. Prowadź je, pouczaj, a w słabości umacniaj i pocieszaj. Amen.

Modlitwa do Archanioła Gabriela o dziecko 

Gabrielu, byłeś świętym posłańcem powołanym przez Boga, aby nieść potężne przesłanie do Dziewicy Maryi, która czekała na Syna, który przyniósł światu światło. Modlę się, aby wasz duch napełnił mnie miłością do wypełnienia mojej misji. Tęsknię za synem jak anioł.

Wiem, że ani ja, ani mój partner nie mamy problemów z zapłodnieniem tego, o co proszę w modlitwie św. Gabriela, Archanioła Gabriela, posłańca Boga i modlę się w królestwie niebieskim, abyśmy mogli zajść w ciążę. Bóg zna moje najgłębsze pragnienia i wyrzeczenia, które złożyłam, aby je spełnić, więc błagam Go, aby pomógł mi zajść w ciążę. 

Moja najświętsza Dziewica Maryja, która otrzymała potężną łaskę posiadania Dzieciątka Jezus, pomoże mi zajść w ciążę.

Niech św. Gabriel zjawi się w moich snach ze swoim światłem, tak jak to uczynił z Maryją Dziewicą, i niech niesie radosne przesłanie, które niosę w moim łonie. To doskonałe, zdrowe dziecko będzie podążało za łaską i nauką naszego Boga. Amen Jezus! Amen św. Gabriel Archanioł!

Modlitwa do Archanioła Gabriela o miłość

Gabrielu, który ma moc Boga, nikt nie zna miłości lepiej niż ty, ponieważ otrzymałeś ją bezpośrednio od Boga, naszego Pana. Proszę Cię, pozwól mi kochać Cię bardzo i głęboko. Potrzebuję waszej pomocy, aby znaleźć moje idealne dopasowanie.

Angel Gabriel, znasz moje potrzeby i pragnienia. Wierzę, że postawisz właściwą osobę na mojej drodze i pozwolisz mi poczuć prawdziwą miłość.

Błagam cię, chroń moje serce, aby znaleźć idealne dopasowanie. Mam już za sobą miłosne rozczarowania i nie chcę dalej cierpieć dla ludzi, którzy nie są tego warci.

Chroń mnie bardzo mocno swoim potężnym płaszczem, trzymaj z dala ode mnie każdego, kto chce mnie skrzywdzić lub którego intencje są z ciemności.

Bóg, poprzez św. Gabriela Archanioła, pozwala, aby ta prośba stała się rzeczywistością. Jestem otwarty na właściwą osobę, więc proszę Cię, Panie, abyś pozwolił mi kochać i być kochanym.

Niech aniołowie mówią Amen!

Modlitwa do Archanioła Gabriela o ochronę

Swoim słowem, wielką mocą wraz z twoim przykładem jako nosiciela Jezusa Anioła Gabriela, nauczyłeś nas, że dobro pochodzi z serca i że musimy szerzyć to samo wokół nas.

Jednak wielu ludzi decyduje się nie słuchać twojego słowa o zbawieniu i woli być zdominowany przez złe siły i negatywny wpływ. Pozwalają, aby gniew, przemoc, zazdrość, oszustwo i zdrada zawładnęły umysłami i sercami, zaciemniając wszystko na swój sposób.

Błagam Cię, chroń mnie przed wszelkim złem, zwłaszcza jeśli pochodzi ono od bliskich mi osób. Stwórz wokół mnie tarczę ochronną, aby jakakolwiek siła demoniczna osłabła i umarła, zanim dotrze do mojego serca i duszy.

Anioł Gabriel, mój święty, trzyma tę modlitwę z mocą i chroni moją rodzinę, przyjaciół i każdego, kto przyjął Boga do swojego serca.

Amen Jezus Chrystus i Bóg!

Przeczytaj również: 

Litania do Archanioła Gabriela

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas  

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami  

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami  

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami  

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami  

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, 

– módl się za nami.  

Święty Gabrielu, chwalebny Archaniele,  

Święty Gabrielu, siło Boga,  

Święty Gabrielu, stojący przed tronem Boga, 

Święty Gabrielu, wzorze modlitwy,  

Święty Gabrielu, zwiastunie Wcielenia,  

Święty Gabrielu, któryś objawił chwałę Maryi,  

Święty Gabrielu, książę niebieski,  

Święty Gabrielu, ambasadorze Najwyższego,  

Święty Gabrielu, aniele wysłany przez Boga do Maryi Dziewicy,  

Święty Gabrielu, wysłanniku Nieba  

Święty Gabrielu, strażniku Niepokalanej  

Święty Gabrielu, któryś przepowiedział wielkość Jezusa,  

Święty Gabrielu, pokoju i światło duszy,  

Święty Gabrielu, plago niewierzących,  

Święty Gabrielu, nauczycielu szacunku  

Święty Gabrielu, siło prostoty,  

Święty Gabrielu, obrońco wiernych,  

Święty Gabrielu, ukazujący się Zachariaszowi w Świątyni,  

Święty Gabrielu, Zwiastunie narodzenia Jana Chrzciciela, 

Święty Gabrielu, pierwszy czcicielu Bożego Słowa,  

Święty Gabrielu, Ogłaszający pasterzom Dobrą Nowinę, 

Święty Gabrielu, Rozwiewający obawy św. Józefa, 

Święty Gabrielu, Gwiazdo przewodnia Mędrców ze wschodu, 

Święty Gabrielu, obrońco Wiary,  

Święty Gabrielu, gorliwy dla chwały Jezusa Chrystusa,  

Święty Gabrielu, którego chwalą Pisma.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.  

Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.   

P. Módl się za nami święty Gabrielu Archaniele.  

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.   

Módlmy się Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, 
stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia 
Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, 
byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. 
Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen. 

Jak Archanioł Gabriel pomaga nam w naszym życiu?

Archanioł Gabriel zarządza "Aniołami przewodnictwa". Ich misją jest pomoc w zrozumieniu naszej życiowej drogi.

Dzięki modlitwie do Archanioła Gabriela możemy poczuć jego obecność. Niebiański posłannik wspiera i dodaje otuchy. Oto, w jaki sposób może pomóc:

 • łagodzi żałobę po stracie,
 • pomaga łagodzić nasze lęki i fobie,
 • uwalnia strach,
 • zwiększa kreatywność,
 • pomaga zmienić nasze nastawienie do świata,
 • wspomaga płodność,
 • daje motywację,
 • zwiększa witalność,
 • pomaga budować energię,
 • oczyszcza wibrację,
 • otwiera serce,
 • pomaga znaleźć cel w życiu,
 • daje odwagę,
 • rozwijać nasze indywidualne talenty,
 • słuchać intuicji
 • ufać swojemu wnętrzu,
 • dodaje siły,
 • udziela wskazówek,
 • dodaje odwagi i siły rodzicom,
 • prowadzi położne,
 • pomaga kobietom w ciąży zachować spokój.

Archanioł Gabriel: jak jest przedstawiany? Atrybuty

Archanioł Gabriel przedstawiany jest w ikonografii jako uskrzydlony młodzieniec w białych szatach z nimbem. Najczęściej w scenie "Zwiastowania". Czasami przekazuje Maryi zapieczętowany list lub zwój.

Atrybuty Archanioła Gabriela to:

 • berło,
 • lilia,
 • gałązka palmy lub oliwki.

Często przedstawiany jest również z symbolami: latarni, lustra, barwy białej oraz elementy wody. Archanioł Gabriel jest również przedstawiany jako istota żeńska. Jest wtedy aniołem głoszenia, zmartwychwstania i łaski.

Archanioł Gabriel sprawuje władzę nad rajem. Bardziej jednak znany jest jako anioł zwiastowania, zmartwychwstania, miłosierdzia, zemsty, śmierci i objawień. Służy Bogu jako jego posłaniec, przynosząc Dobrą Nowinę. Zapowiada niezwykłe wydarzenia. Ukazał się Zachariaszowi przepowiadając mu narodziny Jana Chrzciciela. Zwiastował Maryi, że będzie Matką Jezusa. Ów archanioł miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu.

Archanioł Gabriel: czego jest patronem?

Archanioł Gabriel znany jest jako patron:

 • dyplomatów,
 • wywiadowców (szpiegów),
 • filatelistów,
 • posłańców i pocztowców.

Gabriel od 1951 r. jest czczony jako patron:

 • telegrafu,
 • telefonu,
 • radia
 • telewizji.

Archanioł Gabriel jest czczony także w Islamie. Znany jest tam pod imieniem Dżibril. Przybiera on tam postać istoty o czterech skrzydłach. Na skrzydłach tych ma mieć wypisaną Basmalę, czyli formułę rozpoczynającą większość sur (rozdziałów) w Koranie. Wierzą oni, że jako wysłannik Boga (Allaha) oprowadzał ich proroka Mahometa po niebie i wyjaśniał mu jak dusza po śmierci wędruje przed oblicze Stwórcy. Wtedy też przekazał prorokowi podstawy islamu oraz podyktował ich świętą księgę - Koran. Tam też nazywany jest często Czarnym Aniołem.

W tradycji ludowej Gabriel znany jest jako ten co przynosi duszę z raju, a potem towarzyszenie duszom nienarodzonych dzieci przez ciążę aż do porodu.

Pomimo, że Gabriel jest Archaniołem, to został on wywyższony do godności Cherubina. Podobnie jak Archanioł Michał do godności Serafina.

Cherubiny mają dwa lub cztery skrzydła, twarz ludzką i zwierzęce ciało. Są to strażnicy gwiazd stałych, niebiańscy kronikarze oraz dawcy wiedzy. Strzegą świętych miejsc i Chwały Boga. Ich nazwa po hebrajsku “cherubim” oznacza wielość i pełność wiedzy. Cherubiny posiadają wiedzę absolutną, znajomość wszystkiego co boskie. Wprowadzają harmonię i łączą wszystko węzłem zgody. W swej wizji proroka Ezechiela opisał je następująco: “Wszystko, ich ciało, szyja, ręce i otaczające ich dookoła skrzydła, pełne były oczów”.

Jak przywołać Archanioła Gabriela?

Jeśli czujesz potrzebę spotkania z Archaniołem Gabrielem, możesz przywołać go do siebie. Zanim to zrobisz, musisz się do takiego spotkania przygotować. Jak to zrobić?

 • Posprzątaj miejsce, w którym masz w planach spotkać się z Archaniołem Gabrielem.
 • Weź kąpiel lub prysznic.
 • Przebierz się w czyste ubranie, najlepiej w kolorze białym ze srebrnym akcentem.
 • Wyłącz urządzenia elektryczne w domu.
 • Zapal świecę w białym kolorze.
 • Możesz rozpylić w domu olejek z jaśminu lub mirry.
 • Jeśli masz talizman wzmacniający kontakt z Archaniołem Gabrielem, to załóż go na szyję. Takim talizmanem może być np. kryształ górski czy diament.
 • Wykonaj kilka głębokich wdechów, żeby poczuć wewnętrzny spokój.
 • Przywołaj własnymi słowami Archanioła Gabriela. 
 • Wyobraź sobie, że spływa na ciebie białe światło harmonii, czystości, miłości i spokoju. Poczuj, jak otula cię swoją mocą.

Skąd wiemy, że Siły Anielskie są obok nas?

Możemy poczuć to poprzez:

 • zapach,
 • myśli,
 • możemy zobaczyć Światło Anielskie
 • poczuć Energię Anielską

Każdy na swój sposób czuje obecność Aniołów. Zawsze jednak towarzyszy nam spokój i harmonia. Kiedy to poczujemy, możemy wówczas porozmawiać z Archaniołem Gabrielem. Modlitwa jest na to najlepszym sposobem. Pamiętaj, żeby również podziękować.

29 września świętujemy dzień Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela, którym Bóg powierzył specjalne misje wobec ludzi.