Apostazja: co to jest i dlaczego jest o niej tak głośno

Od kilku dni szczególnie głośno zrobiło się o apostazji, czyli procedurze wyjścia z Kościoła. Kiedyś terminem tym określano porzucenie wiary chrześcijańskiej, dziś jest rozumiane jako publiczne, dobrowolne porzucenie kontaktu z Kościołem. Zainteresowanie tym tematem jest oczywiście związane z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, który w zeszły czwartek wydał wyrok stwierdzający niekonstytucyjność aborcji spowodowanej ciężkimi lub nieodwracalnymi wadami płodu. Wniosek o zbadanie tej kwestii został wysłany przez posłów PiS, Konfederacji, swoje poparcie wyraziła też katolicka organizacja Ordo Iuris co jest jedną z przyczyn buntu społeczeństwa na związek państwa z Kościołem. 

Każda osoba, która została ochrzczona formalnie należy do Kościoła, dlatego wiele osób apostazję uważa za konkretny manifest sprzeciwiający się poglądom głoszonym przez kler. Formalnie, apostazji może dokonać każdy, kto ukończył 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych. Procedura polega na dostarczeniu oświadczenia woli wystąpienia z Kościoła wraz z aktem chrztu do proboszcza w swoim miejscu zameldowania. Po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami ksiądz przeprowadza rozmowę, która jest ostatecznym potwierdzeniem świadomej chęci odstąpienia od wiary. Następnym krokiem jest skierowanie sprawy do kurii i odpowiedni wpis w księdze ochrzczonych. W praktyce dokonanie apostazji nie wpływa znacząco na statystyki związane z wiarą w Polsce. Liczba członków Kościoła katolickiego jest szacowana przede wszystkim na podstawie narodowych powszechnych spisów ludności. 

Zobacz też: Przekleństwa na kościołach to atak na katolików? Piotr Żyłka - znany dziennikarz katolicki: "Polski Kościół sam jest sobie winien"

Kościół katolicki w Polsce

Jak wynika z danych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, ponad 80% Polaków w wieku powyżej 16 lat deklaruje się jako osoby wierzące. Niecałe 40% jednak uczęszcza na coniedzielne msze, a do komunii przystępuje nieco mniej niż 20% z nich. Katolicyzm jest mocno zakorzeniony w kulturze, dlatego mimo postępującej laicyzacji społeczeństwa, na procedury takie jak chrzest, ślub, czy pogrzeb decyduje się większość osób, bez względu na rzeczywiste podejście do Kościoła. Na zainteresowanie odstąpieniem od wiary (lub od instytucji Kościoła) ma wpływ wiele czynników, między innymi niezgoda na ingerencję w politykę kraju i liczne skandale związane z przestępstwami na tle seksualnym wobec nieletnich. 

Zobacz też: Bracia Sekielscy stworzą film o Janie Pawle II. Czy wiedział o pedofilii w kościele?