Amos Oz nie żyje. Kim był?

Amos Oz, wybitny izraelski pisarz, zmarł 28 grudnia 2018 roku. W wieku 79 lat przegrał walkę z chorobą nowotworową. Amos Oz był uważany za najwybitniejszego pisarza współczesnego Izraela. Był także publicystą i eseistą oraz współzałożycielem organizacji Szalom Achszaw (Pokój Teraz), działającej na rzecz osiągnięcia kompromisu pomiędzy Izraelem i Palestyną. Wykładał literaturę na Uniwersytecie im. Ben-Guriona w Beer Szewie. Informację o śmierci pisarza przekazała jego córka, Fania Oz-Salzberger. "Dziękuję wszystkim, którzy go kochali" - napisała na Twitterze. 

Amos Oz: życie i twórczość

Amos Oz urodził się 4 maja 1939 roku w Jerozolimie. Jego rodzice, Arie Klausner i Fania Mussman byli emigranrami z Wilna i Równego (Ukraina), którzy osiedlili się tu w latach 30. XX wieku. Dorastał w kibucu Chluda, gdzie skończył liceum. Po odbyciu służby wojskowej studiował historię literatury i filozofię na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. W 1967 roku w czasie wojny sześciodniowej walczył na froncie synajskim, a następnie brał udział w walkach w czasie wojny Jom Kipur na Wzgórzach Golan. Przez dwadzieścia lat pracował jako rolnik i nauczyciel, a swoje gospodarstwo rolne opuścił dopiero 1986 roku.

Amos Oz: najważniejsze dzieła

Amos Oz jako pisarz zadebiutował w 1965 roku, wydając tom opowiadań "Tam, gdzie wyją szakale". Rok później ukazała się jego pierwsza powieść. Kolejne utwory publikowane są regularnie, co 2-3 lata. Do najwybitniejszych książek Amosa Oza należy wydana w 1968 roku powieść "Mój Michał", która opowiada o rozpadzie małżeństwa (i w pewnym sensie świata) na tle Jerozolimy z połowy XX wieku, "Fima" (1991), opowieść o idealiście-nieudaczniku, który chce naprawić świat czy "Na ziemi Izraela" (1982), która jest zapisem reporterskiej podróży po własnym kraju i próbą wyjaśnienia źródła konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Amos Oz: nagrody i wyróżnienia

W swoich esejach literackich i politycznych Amos Oz wielokrotnie poruszał problem konfliktu izraelsko-palestyńskiego i nawoływał do kompromisu pomiędzy skłóconymi stronami. Był uważany za najwybitniejszego współczesnego pisarza izraelskiego. Przez kilka lat wymieniano go jako jednego z głównych faworytów do literackiej Nagrody Nobla. W 1986 Amos Oz został nagrodzony prestiżową izraelską Nagrodą Bialika w dziedzinie literatury. W 2002 uhonorowano go medalem „Zasłużony dla Tolerancji”, a w 2013 roku doktoratem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Był także laureatem Nagrody Franza Kafki i Nagrody Izraela.