Wnioski o 500 plus dla samotnych rodziców

Zdaniem sądu, gdy samotny rodzic wnioskuje o 500+ na drugie lub kolejne dziecko, nie musi mieć ustalonych alimentów. Taki wyrok zapadł w indywidualnej sprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Od dłuższego czasu przyznawanie świadczeń osobom w ramach programu 500+ samotnie wychowującym swoje dzieci jest uzależnione od tego, czy mają ustalone na te dzieci alimenty.

Teraz wygląda na to, że choć alimenty nadal są obowiązkowe w przypadku rozpadu związku obojga partnerów, to tylko wtedy jeśli wniosek dotyczy pierwszego dziecka w rodzinie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło obowiązkowe alimenty, aby zapobiec wyłudzeniom miesięcznej dotacji na dziecko od państwa. Miało się bowiem zdarzać, że deklarowano fikcyjną samotną opiekę nad dzieckiem.

Sprawa alimentów a program 500 plus

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna: "(Samotna matka przyp.red.) zawarła z ojcem dziecka umowę o alimenty przed notariuszem – problem w tym, że sąd rejonowy wydał postanowienie, w którym odmówił nadania jej klauzuli wykonalności (zdarza się tak, gdy drugi rodzic na bieżąco wywiązuje się z płacenia na dziecko i tym samym sąd nie widzi potrzeby ich egzekwowania przez komornika). W efekcie gmina uznała, że kobieta nie spełnia wymogu posiadania alimentów wynikającego z art. 8 ust. 2 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.) i odmówiła przyznania 500+ na dziecko." Kobieta odwołała się samorządowego kolegium odwoławczego, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Ten sąd zadecydował finalnie, że w przypadku świadczenia na drugie dziecko ustalenie alimentów nie jest konieczne. Przepis ten ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy składany przez rodzica wniosek odnosi się do pierwszego dziecka w rodzinie. 500 plus na drugie przysługuje bowiem bez żadnych dodatkowych kryteriów.

Jak dostać 500 plus na pierwsze dziecko jako samotny rodzic?

Co moze zrobić samotny rodzic, któremu należy się 500 plus na pierwsze dziecko? Ministerstwo Rodziny oświadczyło, że wystarczy złożyć w urzędzie inny dokument zamiast wyroku sądu - chodzi o potwierdzenie tzw. zabezpieczenia powództwa. Wniosek o zabezpieczenie roszczenia alimentów nie podlega opłatom, a decyzję sąd wydaje nawet w ciągu tygodnia. Zabezpieczenie powództwa to zobowiązanie pozwanego do płacenia alimentów jeszcze przed zapadnięciem wyroku - z takim zaświadczeniem z sądu trzeba udać się do odpowiedniego urzędu, aby otrzymać 500 plus na pierwsze dziecko.