Jak zwiększyć swoją samoocenę?

Samoocena to uogólniona ocena samego siebie, swojego "Ja". Ma ona wpływ na to jak postrzegamy siebie samych, na nasze myśli, nastroje i zachowania. Samoocena kształtuje się w dzieciństwie, na podstawie komunikatów zwrotnych ważnych dla nas osób. Jeśli z ich strony doświadczyliśmy nadmiernej krytyki, zawyżonych wymagań lub porównywania do innych, w życiu dorosłym możemy nieadekwatnie oceniać nasze działania, emocje czy umiejętności. Niska samoocena wpływa w znaczącym stopniu na relacje z innymi ludźmi i może być przyczyną wewnętrznego cierpienia, lęku i permanentnego stresu.

Co zatem zrobić, by pomóc sobie samemu, by zacząć myśleć o sobie dobrze?