500 plus na pierwsze dziecko: ważne zmiany

500 plus na każde dziecko to wciąż gorący temat, odkąd rząd ogłosił, że rodzice otrzymają świadczenia również na pierwsze dziecko.

Ostatnio minister Elżbieta Rafalska podczas konferencji prasowej dotyczącej programu Rodzina 500 plus, poinformowała o ważnych zmianach w nowym programie. 

Jedną z takich zmian, z której na pewno ucieszą się rodzice, jest zmiana, że rodzice mają trzy miesiące na zgłoszenie wniosku w przypadku narodzin dziecka, bez ryzyka utraty świadczenia za pierwsze miesiące. Obecnie rodzice muszą złożyć wniosek o 500 plus w miesiącu, w którym urodziło się dziecko. Jeśli się spóźnią, pieniądze za ten miesiąc przepadają. 

W projekcie nowelizacji ustawy 500 plus na pierwsze dziecko, rząd przygotował ważną zmianę w wypłatach świadczeń w przypadku śmierci rodzica.

Do tej pory w przypadku śmierci rodzica, na którego było przyznawane świadczenie, świadczenie to wygasało w dniu jego śmierci. Nowy zapis gwarantuje przekazanie świadczenia na drugiego rodzica z zachowaniem ciągłości.

500 plus na pierwsze dziecko: nowy okres świadczeniowy

Minister Rafalska prezentując zmiany w nowym programie 500 plus na pierwsze dziecko wspominała, że od 2021 roku zmieni się okres świadczeniowy. Obecnie trwa on od 1 października do 30 września następnego roku. Nowy okres będzie rozpoczynał się 1 czerwca i potrwa do 31 maja następnego roku.

Zmiana ta jest ukłonem w stronę gmin, które w tym czasie przyjmują wnioski z innych programów - dobry start, świadczenia rodzinne czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

500 plus na pierwsze dziecko: wniosek

Wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko będzie można składać o już od 1 lipca 2019 r. Minister Rafalska na ostatniej konferencji przedstawiła szczegóły: 

Składanie wniosków rozpocznie się od 1 lipca. Przyjmujemy wnioski internetowo. Od 1 sierpnia wnioski w wersji papierowej będą mogły zostać złożone osobiście lub wysłane drogą pocztową – poinformowała Elżbieta Rafalska. 

Minister dodała, że w nowym projekcie nowelizacji 500 plus wprowadzono, że gmina wyśle mailem informację potwierdzającą przyznanie świadczenia. "Proponowane rozwiązanie uprości postępowanie i przyspieszy wypłaty przyznanego świadczenia wychowawczego" - zapewnia resort rodziny.

Jak przewiduje Ministerstwo Rodziny, programem 500 plus będzie objętych łącznie 6,8 mln dzieci, w tym 2 mln jedynaków.

Zmiany w programie 500 plus na pierwsze dziecko zdecydowanie działają na korzyść polskich rodzin. Będziecie korzystać z programu 500 plus na pierwsze dziecko?