500 plus na pierwsze dziecko zostało przegłosowane

500 plus na pierwsze dziecko zostało właśnie przegłosowane. W nocy z czwartku na piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy rozszerzenia programu Rodzina 500 plus, zgodnie z którą prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci do 18. roku życia, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny.

Za ustawą o rozszerzeniu 500 plus na pierwsze dziecko głosowało 379 posłów, 20 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.

Jeszcze przed głosowaniem premier Mateusz Morawiecki zaapelował do wszystkich parlamentarzystów i całej opozycji o przyjęcie nowelizacji. "500 plus na pierwsze dziecko jest programem prospołecznym, solidarnościowym; jest programem, który w tej nowej odsłonie potwierdzi naszą tezę, że Polska przedsiębiorcza i Polska solidarna nie muszą stać wobec siebie w sprzeczności, że Polska solidarna i Polska przedsiębiorcza to jest jedna Polska".

Premier Morawiecki podkreślił, jak ważny jest to program: "Takie programy jak ten budują szansę na rozwój dla naszej ojczyzny, dlatego ja bardzo się cieszę, że ten program zyskuje coraz większą akceptację całej opozycji".

500 plus na pierwsze dziecko: najważniejsze zmiany

Zmiany związane z rozszerzeniem 500 plus na pierwsze dziecko ucieszy wielu rodziców, zwłaszcza, że będzie przyznawane bez kryterium dochodowego. Do tej pory 500 plus było przyznawane na drugie i kolejne dziecko oraz na pierwsze dziecko tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Po wprowadzeniu zmian w programie, każdemu dziecku do 18. roku życia będzie przysługiwać świadczenie 500 plus. Prawo do świadczenia zyskają również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Kolejną zmianą w 500 plus jest to, że rodzice mają trzy miesiące na zgłoszenie wniosku w przypadku narodzin dziecka, bez ryzyka utraty świadczenia za pierwsze miesiące. Obecnie rodzice muszą złożyć wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko w miesiącu, w którym urodziło się dziecko. Jeśli się spóźnią, pieniądze za ten miesiąc przepadają. 

Zobacz także:

Znowelizowana ustawa umożliwi także przyznanie - z zachowaniem ciągłości - świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Do tej pory w przypadku śmierci rodzica, na którego było przyznawane świadczenie, świadczenie to wygasało w dniu jego śmierci.

500 plus na pierwsze dziecko: wniosek

Wnioski o 500 plus na pierwsze dziecko będzie można składać zarówno w formie elektronicznej (od 1 lipca 2019 r.) jak i w formie papierowej (od 1 sierpnia 2019 r.).

Minister Elżbieta Rafalska niedawno wypowiedziała się na temat składania wniosków o 500 plus na pierwsze dziecko i zdradziła rodzicom ważny fakt: "Jak złożymy wniosek internetowy, będzie on szybciej dostarczony i jest szansa, że szybciej rozpatrzony"

Warto pamiętać, że w przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie 500 plus zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Jeśli złożymy wniosek po 30 września 2019 r. to świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Cieszycie się z rozszerzenia 500 plus na pierwsze dziecko?