Czym tak naprawdę jest inteligencja emocjonalna, co to znaczy że jesteśmy dojrzałe emocjonalnie i jakie są tego profity w życiu codziennym? Inteligencja emocjonalna, inaczej EQ emotional quotient, to osobiste umiejętności człowieka na poziomie emocji. Inaczej mówiąc, człowiek inteligentny emocjonalnie potrafi sprawnie określać i nazywać własne stany emocjonalne, oraz emocje innych ludzi. Potrafi również używać różnego rodzaju zachowań, dzięki którym osiąga harmonię wewnętrzną, a zaraz po tym sukces na poziomie osobistym i zawodowym. Sprawdź na ile jesteś dojrzała emocjonalnie i nad czym powinnaś popracować.