300 plus wyprawka dla dziecka

Od 1 lipca można składać wniosek o wypłatę 300 plus na wyprawkę szkolną dla dziecka. 300 plus to nowy rządowy program wsparcia rodzin, które co roku wydają znaczną część budżetu domowego na wyprawki szkolne dla dzieci. 

Wyprawka 300 plus dla dziecka w ramach programu "Dobry Start" będzie przyznawana na dzieci w wieku szkolnym, niezależnie od kryterium dochodowego. Oznacza to, że każda rodzina mająca dziecko lub dzieci w wieku szkolnym, niezależnie od kryterium dochodowego otrzyma 300 złotych na każde dziecko. 300 plus na dziecko będzie przyznawane raz w roku z dniem 1 września.

300 plus na dziecko będzie przysługiwać każdemu dziecku od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 18. roku życia. Jeśli dziecko po ukończeniu 18. lat nadal będzie kontynuowało naukę, wyprawka 300 plus nadal będzie mu przyznawana, maksymalnie do ukończenia 20. roku życia.

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej właśnie poinformowało, że od niedzieli 1 lipca zostało złożonych już ponad 100 tys. wniosków o wypłatę 300 zł. z programu "Dobry Start".

Właśnie w tej chwili przekroczyliśmy 100 tys. wniosków o Dobry Start. To jest dosłownie informacja sprzed kilku minut. Wczoraj ruszył nabór wniosków i wczoraj Polacy złożyli 90 tys. wniosków o Dobry Start i 20 tys. wniosków o 500 plus" - przekazał w poniedziałek wiceminister rodziny i pracy Bartosz Marczuk.

300 plus na dziecko będzie przyznawane niezależnie, czy rodzina otrzymuje pieniądze z programu 500 plus.

300 plus: jak złożyć wniosek?

Wniosek o 300 plus na dziecko można składać zarówno w formie elektronicznej, czyli tak zwany wniosek online oraz w formie tradycyjnej, czyli papierowej. Wniosek elektroniczny o 300 plus składamy przez rządowy portal informacyjno-usługowy Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) i za pośrednictwem banków krajowych.

Wniosek o 300 plus w formie papierowej można będzie składać w urzędzie miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

UWAGA: terminy składania wniosków online i wniosków papierowych o 300 plus są różne!

300 plus: ważne terminy

Wniosek o 300 plus na dziecko można składać od 1 lipca w formie elektronicznej oraz od 1 sierpnia w formie tradycyjnej papierowej. Wnioski o 300 plus na wyprawkę szkolną dla dziecka rodzice mogą składać tylko do końca listopada. Po tym terminie nie uda otrzymać się 300 plus na dziecko.

Świadczenia 300 plus będą wypłacane w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, nie później jednak niż do 30 września danego roku.

300 plus: jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Oprócz złożenia wniosku o 300 plus należy do wniosku złożyć oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły oraz oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności (oświadczenia te będą częścią wniosku). Może być również konieczne dołączenie dodatkowych dokumentów, takich jak wyrok zasądzający opiekę nad dzieckiem lub ustalającego opiekę naprzemienną, dokumenty związane z pobytem cudzoziemca na terenie RP, orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

Od 1 czerwca można składać wnioski o 400 zł na dziecko.