300 plus na wyprawkę szkolną dla dziecka

Wraca 300 plus na wyprawkę dla dziecka 2020 w ramach programu "Dobry Start". Program, który działa w Polsce od 2018 roku jest finansowym wsparciem dla rodzin na zakup podręczników i artykułów szkolnych dla dzieci w wieku szkolnym. O tym, kto może skorzystać z wyprawki 300 plus informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Warto przypomnieć, że świadczenie 300 plus na wyprawkę dla dziecka jest przyznawane każdemu bez względu na kryterium dochodowe rodziców.

Wniosek o 300 plus na wyprawkę dla dziecka: od kiedy?

Aby ubiegać się o świadczenie 300 plus należy złożyć wniosek w odpowiednim terminie.

Wniosek 300 plus na wyprawkę szkolną dla dziecka będzie można składać już od 1 lipca 2020 roku, ale tylko w formie elektronicznej. Można to zrobić przez stronę ministerstwa empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS.

Osoby, które chcą złożyć wniosek w formie tradycyjnej, muszą poczekać do 1 sierpnia. Właśnie wtedy będzie to możliwe za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w urzędzie.

Wniosek o 300 plus 2020 może złożyć rodzic dziecka, prawny lub faktyczny opiekun. W przypadku dzieci przebywających w rodzinach zastępczych - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Przypominamy, że wnioski 300 plus online złożone w lipcu i sierpniu będą realizowane do 30 września. Późniejsze będą wypłacane w kolejnych miesiącach.

Wniosek o 300 plus: do kiedy?

Warto pilnować terminów składania wniosków o 300 plus. Wnioski zarówno online, jak i w formie papierowej należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Po tym terminie świadczenie w ramach programu "Dobry Start" nie będzie już obowiązywało. 

Jak szacuje resort w tym roku świadczenie 300 plus na wyprawkę szkolną trafi do 4,5 miliona uczniów.