Karty tarota dobrze zinterpretowane pozwalają na zrozumienie istniejących sytuacji. Nakreślają i przedstawiają problem oraz ewentualne rozwiązanie obiektywnie. Wróżbita odczytujący prawidłowo ich przekaz może dostarczyć wielu cennych wskazówek. Znaczeń kart tarota jest wiele - poniżej przedstawiamy zarówno Wielkie, jak i Małe Arkana.

Spis treści:

  1. Karty tarota znaczenie i podział
  2. Znaczenie kart tarota - WIELKIE ARKANA
  3. Znaczenie kart tarota - MAŁE ARKANA
  4. Karty dworskie w tarocie

Karty tarota znaczenie i podział

Czytanie kart tarota to jedna ze metod komunikacji żywych z ich duchowymi przewodnikami. Talia wróżebna może dać nam odpowiedź na wiele trudnych pytań, pomaga spojrzeć z innej perspektywy na naszą aktualną sytuację i wskazuje nam dostępne możliwości. 

Skąd wzięły się karty tarota? Na ten temat nie ma zbyt wielu informacji. Podobno najstarsza talia pochodzi z XIV wieku, jednak ta informacja nigdy nie doczekała się oficjalnego potwierdzenia. 

Jedna z teorii głosi, że tarot pochodzi ze starożytnego Egiptu, a do Europy dotarł za sprawą wędrówek społeczności romskiej. Początkowo talia kart tarota miała być używany w celach typowo rozrywkowych i hazardowych. Nieco później wróżbici mieli dostrzec drzemiącą w niej moc i zacząć wykorzystywać ją w swoich przepowiedniach do wróżenia z kart.

Tarot składa się z 78 kart. Talię dzielimy arkana wielkie i arkana małe. Pierwsza grupa to tzw. karty atutowe, które numeruje się od 0 do 21 (w sumie jest ich zatem 22). Drugą grupę, składającą się z 56 kart, dzielimy na cztery kolory, z których każdy obejmuje 14 kart. Wśród nich są też karty dworskie.

Właściwa interpretacja kart tarota wymaga dużego doświadczenia ze strony wróżbity. Najpierw trzeba jednak poznać znaczenie poszczególnych symboli. Istotną kwestią jest też odpowiednie nastawienie, gdyż talia kart tarota potrafi odczytywać negatywne lub pozytywne wibracje. Przed rozkładem kart warto oczyścić umysł i uwolnić się od pesymistycznych myśli.

Zobacz także:

Znaczenie kart tarota – WIELKIE ARKANA

Wielkie arkana to najmocniejszy trzon tarota. To właśnie te karty odzwierciedlają duchową drogę, jaką przebywa człowiek. Ich rola polega na określeniu życiowej wędrówki, którą odbywa każdy z nas. Wróżenie odbywa się na podstawie kilku kart:

Głupiec – tarot 

Głupiec, czyli karta oznaczona cyfrą 0, otwiera wielkie arkana. Jej symbolika odnosi się do początku podróży i do wewnętrznego dziecka, które skrywa się wewnątrz każdego człowieka. Zapowiada coś nowego, może też zwiastować rozwój.

Kuglarz – tarot

Kuglarz, nazywany też magiem, w tarocie jest oznaczony cyfrą I. Ta karta może symbolizować osobę, która w życiu człowieka pełni funkcję duchowego i mentalnego przewodnika, każe mu analizować własne poczynania i wyciągać z nich wnioski. Może też odnosić się do naszego wewnętrznego maga - strony osobowości, która pomaga w dostrzeganiu pojawiających się szans.

Papieżyca – tarot

Papieżyca, znana także jako kapłanka, jest oznaczona cyfrą II. Ta karta odnosi się by nie doszukiwać się odpowiedzi w podświadomości, a wysyłanych przez nią sygnałów - nie interpretować w sposób dosłowny. Pojawienie się papieżycy w rozkładzie sugeruje, że trzeba bacznie przyjrzeć się snom i zwrócić większą uwagę na przeczucia.

Cesarzowa – tarot

Ta karta, znana także jako władczyni, jest oznaczona cyfrą III. Zawarta w niej symbolika odnosi się do narodzin (dosłownie), jak i do pojawienia się nowych pomysłów i do podejmowania twórczych działań. Stanowi też zachętę do podejmowania działań, zmierzających ku samorozwojowi.

Cesarz – tarot

Do cesarza (władcy) przypisana jest cyfra IV. Ta karta symbolizuje świetność świata cywilizowanego, czyli stworzonego przez człowieka. Uzmysławia rolę władzy i nakazuje korzystanie z tego przywileju we właściwy sposób.

Papież (Kapłan) – tarot

Do papieża, czyli arcykapłana, przypisana jest cyfra V. Ta karta odnosi się do wewnętrznej strony człowieka, która odpowiada za wszystkie jego myśli, uczucia i napotykane na życiowej drodze wydarzenia. Jest przepełniona wskazówkami, które wysyła podświadomość i sumienie.  

Kochankowie – tarot

Karta oznaczona numerem VI przedstawia kochanków w miłosnym uścisku. Odnosi się do wewnętrznej strony człowieka, która odpowiada za nawiązywanie kontaktu z innymi ludźmi. Wskazuje na jasne i ciemne strony relacji międzyludzkich i mówi o konieczności brania pod uwagę zdania i opinii innych. 

Rydwan – tarot

Ta karta, oznaczona numerem VII, jest znana także jako wóz. Odnosi się do podróży, drzemiącej w człowieku ambicji oraz do siły woli. wskazuje na gotowość do podróży, ale jednocześnie ostrzega niedoświadczonych podróżników przed niewiedzą na swój temat.

Sprawiedliwość – tarot

Karta z numerem VIII symbolizuje wartości zawarte w każdym człowieku. Oznacza moc przeciwstawiającą się podpowiedzią intuicji i wskazuje na racjonalny obszar natury człowieka. Daje możliwość właściwej oceny wszelkich argumentów.

Eremita (Starzec) – tarot

Karta z liczbą IX, znana także jako pustelnik, przedstawia starego mężczyznę w szacie przypominającej sakralne odzienie. Symbolizuje człowieka, który w samotności chce oddać się poznaniu tajemnic otaczającego go świata. Odnosi się do analizy podejmowanych działań i poszukiwań oświecenia. 

Koło Fortuny – tarot

Dziesiąta karta w arkanach wielkich jest znana także jako koło szczęścia. Jej symbolika dotyczy zdarzeń, na kolejność których nie mamy wpływu. Przypomina, że każdy, kto wspina się ku górze, może też spaść na sam dół. Mówi też, że koło zawsze zatacza pełny obrót i kiedyś sytuacja się odwróci. 

Siła (Moc) – tarot

Karta oznaczona liczbą XI przedstawia kobietę w otoczeniu dzikich zwierząt. Jest wyrazem silnej woli i kontroli. Odnosi się też do konieczności sprawowania kontroli nad dzikimi żądzami, które dotyczą każdego człowieka. 

Wisielec – tarot

Karta z numerem XII jest określana także jako zawieszony. Dosłownie symbolizuje stan zawieszenia, w jakim może znaleźć się każdy człowiek. Odnosi się do nowej perspektywy, jaką postrzegamy w takiej sytuacji. 

Śmierć – tarot

Karta z numerem XIII przedstawia wizerunek śmierci, który od zarania dziejów utrwalamy w swojej świadomości. Nie odnosi się jednak do śmierci w ujęciu fizycznym. Jej symbolika dotyczy zmian, które zaszły w człowieku, nowego spojrzenia na otoczenie i nowego pojmowania rzeczywistości. 

Powściągliwość – tarot

Karta z numerem XIV jest znana także jako umiarkowanie. Odnosi się do równowagi między aktywnością a pasywnością i do konieczności odnalezienia właściwych proporcji między myślami a działaniem. Sugeruje wstrzemięźliwość i powściągliwość.

Diabeł – tarot

Piętnasta karta przedstawia złowrogą, rogatą bestię. Odnosi się do prymitywnej energii, bytującej wewnątrz każdego z nas. Przypomina, że wewnętrzny demon może w każdej chwili dojść do głosu.

Wieża – tarot

Karta z numerem XVI jest znana także jako boska wieża. Symbolizuje zmiany o charakterze nagłym i gwałtownym, za wystąpienie których odpowiadają uzasadnienia podpowiadane przez nasz umysł. 

Gwiazda – tarot

Karta z numerem XVII jest pełna ciepła i spokoju. Jej obecność sugeruje, że warto podjąć następny krok i zdobyć to, co niezdobyte. Nakazuje trzeźwo patrzeć na świat, ale przy tym dostrzegać otaczające nas szanse.

Księżyc – tarot

Karta z numerem XVIII przedstawia tarczę księżyca, rzucającą światło na dwie postaci. Zwiastuje zmianę, która nastąpi w obszarze postrzegania rzeczywistości.

Słońce – tarot

Kara z numerem XIX przedstawia sielski obraz rozświetlony promieniami słońca. Zapowiada nastanie czasu oświecenia, radości i optymizmu.

Sąd Ostateczny – tarot

Dwudziesta karta w talii tarota występuje też pod nazwą sąd i zmartwychwstanie. Odnosi się do zmian w świadomości człowieka i połączenia jego wnętrza z energią wszechświata. 

Świat – tarot

Ostatnia karta w wielkich arkanach symbolizuje zakończenie podróży głupca. Oznacza świadomość, spełnienie i osiągnięcie celu. Dzięki oświeceniu, człowiek staje się niewrażliwy na przeciwności losu i zdaje sobie sprawę, że teraz może już osiągnąć wszystko.

W zależności od układów rozkładanych talią kart tarota znaczenie ich może być interpretowane odpowiednio do: układu partnerskiego, układu miłosnego, konkretnie zadanego pytania czy też sfery życia zawodowego. Tak ważne jest, aby uświadomić sobie cel stawianego rozkładu i pamiętać, w którym kierunku ma iść interpretacja.

Znaczenie kart tarota – MAŁE ARKANA

Małe arkana są tworzone przez cztery grupy kolorów - monety, buławy, miecze i puchary. Każdą z nich należy dzielić na karty od asa do dziesiątki oraz na cztery karty dworskie. Podobnie jak wyżej wymienione karty, arkana małe mają za zadanie wskazać kierunek drogi, jaką podąża człowiek, ale też odnoszą się do jego codziennych spraw.

Denary / monety – tarot

Te kolory mają związek z materialną stroną ludzkiej egzystencji. Wskazują na jego podejście do finansów i na możliwości, które stoją przed nim otworem. Pokazują też wszelkie nieprawidłowości w tej strefie.

Buławy – tarot

Buławy to kolor aktywności, postępu, działania i rozwoju. Wskazują na czynności zmierzające do osiągnięcia sukcesu i poważania w społeczeństwie. 

Kielichy / puchary – tarot

Te karty dotyczą duchowej strony człowieka - jego emocji, przeżyć i uczuć. Odnoszą się zarówno do dobrych, jak i złych momentów. Przypominają, że każde marzenie można zrealizować, ale to wymaga działań.

Miecze – tarot

W tych kartach zawarta jest informacja o intelektualnej stronie ludzkiej natury. Miecze symbolizują pogoń za władzą i wykorzystaniu w niej wrodzonych talentów. 

Karty dworskie w tarocie

Karty dworskie pełnią istotną rolę w talii tarota. Każda z nich symbolizuje określony typ człowieka i odnosi się do jego cech osobowościowych i pełnionej funkcji. Ich symbolika dotyczy także najróżniejszych sytuacji i przebiegu wydarzeń

Król – tarot

Karty królów wskazują na autorytet, będący punktem wyjścia dla pozostałych cech. Przypominają, że każda podejmowana decyzja wywiera wpływ nie tylko na samego zainteresowanego, ale także na osoby z jego otoczenia.

Królowa – tarot

Królowe to postaci, których zadaniem jest niesienie pomocy i udzielanie rad. Gdy taka karta wystąpi w rozkładzie, może to oznaczać, że w danej chwili chce nas otoczyć swoją troską i obdarzyć pomocą.

Rycerz – tarot

Te osoby koncentrują się na działaniu, zwłaszcza na takim, które daje namacalne rezultaty. Pojawienie się tej karty w rozkładzie zwiastuje akcję, która całkowicie odmieni daną sytuację. Co ważne, owe działanie będzie dotyczyć wyłącznie tej osoby.

Giermek – tarot

Giermek w układzie to znak, że ktoś potrzebuje pomocy. Być może chodzi tu o wsparcie duchowe, a być może o cenną wskazówkę, która w określonych okolicznościach może być cenniejsza niż złoto.

Zobacz też:

Poznaj najlepsze sposoby wróżenia i dostosuj je do siebie!

Horoskop tygodniowy - zobacz, co czeka Cie w tym tygodniu!