Życzenia na bierzmowanie – długie 

„Układając życzenia na bierzmowanie warto przede wszystkim być świadomym, w jakim wydarzeniu bierze udział osoba, której je składamy. Bierzmowanie jest nazywane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Dlatego warto nawiązać w treści życzeń do duchowego znaczenia tego dnia. Nie zawsze będzie można streścić to w kilku słowach. Dlatego przedstawiamy naszą propozycję kilku długich życzeń na bierzmowanie”. 

„W dniu bierzmowania życzę ci, abyś otrzymał od Ducha Świętego dar mądrości, pobożności i męstwa. Niech nie zabraknie ci sił do mężnego głoszenia wiary chrześcijańskiej. Dawaj przykład swoim życiem, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje pośród nas”. 

„Bierzmowanie to szczególny dzień, w którym poprzez sakrament otrzymujesz dary Ducha Świętego – męstwa, mądrości, rozumu, bojaźni bożej, umiejętności, rady i pobożności. Życzę ci, abyś nigdy ich nie zmarnował i z odwagą głosił zmartwychwstanie Chrystusa. Wskazuj innym drogę do Pana i nie zapominaj, w jakiej wierze zostałeś wychowany”. 

„Od dziś jesteś zobowiązany do mężnego wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa jako swojego zbawiciela i Pana. Życzę ci zatem, aby nigdy nie zabrakło ci odwagi, męstwa i wytrwałości w głoszeniu słowa bożego – nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem. Bądź podporą i pocieszeniem dla innych, a także wzorem dojrzałego życia chrześcijańskiego”. 

Życzenia z okazji bierzmowania – krótkie 

Życzenia z okazji bierzmowania mogą być także krótkie. Nieraz wystarczy nawet kilka słów, aby podkreślić, jak ważny jest to dzień i życzyć odwagi oraz wytrwałości w wyznawaniu wiary. Niech to będą słowa szczere i wypowiedziane prosto od serca. 

„Niech Jezus Chrystus błogosławi ci na drodze dojrzałego życia chrześcijańskiego”

„Nigdy nie ustawaj w wyznawaniu wiary w zmartwychwstałego Chrystusa”

Zobacz także:

„Niech dary Ducha Świętego dziś na ciebie zstąpią”

„Życzę ci mądrości, wytrwałości, pobożności i niezłomnej wiary”

„W dniu twojego bierzmowania życzę, aby nigdy nie zabrakło ci żarliwej wiary, bogatej w dobre uczynki”

„Z okazji przystąpienia do sakramentu życzę ci wiary, nadziei i miłości”

Wierszyki na bierzmowanie 

Życzenia na bierzmowanie mogą również przyjąć formę krótkiego wierszyka. W ten sposób wykażesz się kreatywnością i oryginalnością, co na pewno zostanie docenione przez osobę przystępującą do tego sakramentu. Nie musi to być poezja najwyższych lotów – liczy się twoja pomysłowość oraz chęć sprawienia radości. 

„W dniu bierzmowania życzę ci szczerze,

abyś był zawsze wytrwały w wierze.

Głoś z wytrwałością naukę od Boga,

a nie dosięgnie cię nigdy trwoga.”

„Dziś przystępujesz do bierzmowania.

Życzę ci zatem w wierze wytrwania.

Wiary, pobożności, odwagi i męstwa,

w wyścigu o zbawienie po śmierci zwycięstwa”

 

„Bierzmowanie to sakrament dojrzałej wiary, 

życzę ci więc dzisiaj radości bez miary.

Niech wypływa ona z wiary w żywego Boga,

niech to będzie dojrzałego życia chrześcijańskiego droga”

Dedykacja na bierzmowanie 

Rozważasz podarowanie kartki z życzeniami na bierzmowanie? Warto zatem umieścić na niej dedykację dla osoby przystępującej do tego sakramentu. Dzięki temu na długie lata zapamięta, że byłeś przy niej w tym ważnym dniu. 

„Duch Święty wręcza ci dziś swoje dary. Przyjmij je z godnością i powagą, a następnie świadcz w swoim codziennym życiu o zmartwychwstałym Chrystusie. Odwagi i męstwa w głoszeniu wiary, życzy ojciec chrzestny” 

„Bierzmowanie to wyjątkowy dzień, w którym wstępujesz na drogę dojrzałej wiary chrześcijańskiej. Nigdy nie zapominaj o tym, że Bóg bezwarunkowo cię kocha i nigdy nie odrzuca. Przestrzegaj Jego przykazać i głoś Ewangelię. Wszystkiego dobrego życzy matka chrzestna”

„Wraz z sakramentem bierzmowania bierzesz na siebie trudne zobowiązanie, aby świadczyć o bożym miłosierdziu i dawać ludziom nadzieję na życie wieczne. Życzymy ci, abyś był w stanie podołać temu wyzwaniu i nigdy nie ustał w gorliwej wierze. Twoi kochani rodzice”  

Cytaty na bierzmowanie 

Jeżeli nadal nie wiesz, co życzyć na bierzmowanie i jak przygotować dedykację, warto wtedy wykorzystać cytaty z Pisma Świętego, które nawiązują do charakteru tego wydarzenia. Można również posłużyć się zdaniami wypowiedzianymi przez papieży. Przedstawiamy kilka wartych uwagi propozycji. 

„Podobnie także Duch Święty przychodzi, posługując się naszymi słabościami. Kiedy nie potrafimy się modlić tak, jak należy, sam Duch przyczynia się za nami w prośbach i błaganiach, których nie sposób wyrazić słowami” 

„Czyż nie jesteście świadomi tego, że ciało wasze należy do Boga i jest świątynią Ducha Świętego, który mieszka w was, a którego otrzymaliście Boga, i że już nie należycie do samych siebie” 

„Duch Święty porusza Kościół, działa w Kościele, a także w naszych sercach, jest tym, który czyni każdą osobę wyznającą wiarę w Chrystusa kimś wyjątkowym, z wielu różnych ludzi czyni jedność. Jest tym, który zachęca, aby podążać naprzód, otwiera drzwi na oścież i wzywa, aby dawać świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie” 

Jak podpisać życzenia na bierzmowanie?

Jeżeli wręczamy kartkę z życzeniami na bierzmowanie, warto wtedy w odpowiedni sposób je podpisać. Przedstawiamy kilka rozwiązań, które można wziąć pod uwagę. 

  • twoja ukochana matka chrzestna, 
  • zawsze wspierający cię modlitwą ojciec chrzestny,
  • kochani rodzice,
  • wspierająca cię w wierze matka chrzestna,
  • twój oddany przyjaciel

Mamy więc nadzieję, że życzenia na bierzmowanie spodobają się osobie, której będziesz je składać. Skorzystaj z naszych inspiracji, a na pewno znajdziesz odpowiedź na pytanie o to, co życzyć na bierzmowane i jak ułożyć dedykację do kartki z życzeniami. Nie zapominaj o tym, że ich treść powinna nawiązywać do duchowego znaczenia tego sakramentu, który jest wkroczeniem na drogę dojrzałego chrześcijaństwa.