Wszystko po to, aby zapewnić wszystkim klientom możliwość komfortowego korzystania z usług bankowości we wszystkich kanałach obsługi – od sieci oddziałów po bankowość mobilną.

Misją Banku Zachodniego WBK, realizowaną w programie „Obsługa bez barier”, jest odpowiadanie na potrzeby różnych grup klientów, a przede wszystkim zapewnianie im dostępu do produktów i usług oraz eliminowanie ewentualnych barier w tym zakresie. Już dziś nasz bank może się pochwalić najbardziej kompleksowym i multikanałowym podejściem do zagadnienia likwidowania przeszkód w dostępnie do swoich usług wśród instytucji finansowych w Polsce. Jesteśmy z tego bardzo dumni.

Łatwa obsługa w oddziale

Pierwszym krokiem w stronę ułatwienia korzystania z bankowości przez osoby niepełnosprawne było przygotowanie i udostępnienie oddziałów bez barier -  czyli placówek spełniających kryteria architektonicznej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Również pracownicy tych oddziałów zostali specjalnie przeszkoleni w zakresie obsługi klientów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Stworzono specjalne stanowiska „Pierwszeństwa obsługi”, a dla osób niewidomych ramki do podpisu czy też możliwość odczytania przez doradcę treści podpisywanych dokumentów. Natomiast w sytuacji, kiedy klient nie ma możliwości odbycia wizyty w oddziale, pracownik banku może pojawić się u niego w domu.

Mówiący bankomat

Ważnym elementem programu realizowanego przez Bank Zachodni WBK są tzw. „mówiące bankomaty” przystosowane do potrzeb osób niewidzących oraz słabowidzących. Emitują one instrukcje głosowe, które słychać dzięki specjalnemu oprogramowaniu – wystarczy podłączyć słuchawki do gniazda. Klient otrzymuje wsparcie głosowe w realizacji podstawowych operacji takich jak wypłata gotówki, aktywacja karty czy zmiana kodu PIN. Usługa ta jest dostępna dla dowolnych kart, nie tylko wydanych przez Bank Zachodni WBK i bardzo bezpieczna.

Gadatliwy serwis BZWBK24

Usługa bankowości elektronicznej BZWBK24 Internet również została dostosowana do potrzeb niewidomych. Posiada ona certyfikat Polskiego Związku Niewidomych, potwierdzający dostępność dla klientów z dysfunkcją narządu wzroku. Serwis jest przystosowany do odczytu przez specjalne oprogramowanie udźwiękawiające (typu screen reader), z którego standardowo korzystają osoby niewidzące. Równolegle serwis bankowy www.bzwbk.pl wyposażony został w narzędzia ułatwiające osobom z niepełnosprawnością wzroku nawigację i czytanie zawartości poszczególnych podstron w postaci narzędzi, pozwalających na automatyczne ustawienia kontrastu na wszystkich podstronach serwisu internetowego banku oraz zmianę wielkości czcionki wyświetlanej na ekranie komputera.