Wróżby z dłoni: jak czytać z dłoni?

Wróżby z dłoni możemy podzielić na dwie dziedziny: chirognomię, pozwalającą określić czyjś charakter na podstawie kształtu ręki oraz na chirologię, czyli przepowiadanie przyszłości z linii papilarnych położonych po wewnętrznej stronie dłoni. Kluczowe znaczenie w chiromancji ma druga z tych sfer, ponieważ pozwala odkryć nasz los.

Nie ma dwóch identycznych rąk - nawet u tej samej osoby układ linii na każdej z nich się od siebie różni, dlatego z obydwu dłoni należy przeprowadzić wróżenie osobno. Znaczenie ma również to, którą dłoń wybierzemy do odczytywania, gdyż każda z nich odpowiada za inne aspekty życia. Lewa reprezentuje to, co ukryte i to na niej zapisane jest przeznaczenie oraz nadchodząca przyszłość. Pozwala odczytać również zalety, wady i cechy osobowości. Prawa dłoń jest natomiast związana z wolną wolą, gdyż odzwierciedla nasze działania i podejmowane decyzje.

Jak określić osobowość na podstawie wyglądu dłoni? Przyjrzyjmy się przede wszystkim jej szerokości oraz kształtowi palców.

Dłonie smukłe, ze szczupłymi i długimi palcami charakteryzują osobę wrażliwą i wierzącą w ideały, która działa zawsze w zgodzie z własnymi przekonaniami.

Sękata dłoń z masywnymi stawami oznacza człowieka mądrego, logicznie myślącego i poświęcającego dużo uwagi sprawom materialnym.

Szerokie dłonie z krótkimi palcami należą do ludzi pracowitych, zaradnych i czerpiących przyjemność z zajęć fizycznych. Takie osoby zwykle są słowne i szczere, a ponadto można na nich polegać w trudnych sytuacjach.

Małe ręce z drobnymi palcami posiada człowiek ambitny, dążący do wielkich celów i zaangażowany w ważne sprawy.

Zobacz także:

Pulchne, miękkie dłonie to domena osób delikatnych i emocjonalnych, które potrzebują częstej pomocy i wsparcia.

Dłonie kościste cechują człowieka podejrzliwego, nieufnego i oschłego w relacjach międzyludzkich. Taka osoba może mieć problemy z odczuwaniem empatii względem innych.

Wróżby z dłoni: linia życia

Linie papilarne dłoni są liczne, lecz w chiromancji wyróżniamy kilka najważniejszych, które mogą zdradzić najwięcej na temat przyszłości. Jedną z najistotniejszych jest łukowata linia życia biegnąca między kciukiem a palcem wskazującym w stronę nadgarstka. Wbrew nazwie nie mówi nam ona nic o długości naszego życia, lecz o jego jakości i przebiegu.

Długa i dobrze widoczna linia życia świadczy o rozwiniętej intuicji, stabilności i dynamicznej osobowości, a przy tym zapowiada dobre zdrowie i wiele sukcesów. Jeśli jest ona natomiast długa, ale wąska, możemy się spodziewać problemów zdrowotnych.

Krótka i szeroka linia życia cechuje ludzi pełnych energii, ale ze skłonnościami do słabego zdrowia. Takie osoby mają szansę na udane i dostatnie życie, lecz muszą włożyć wiele pracy w osiągnięcie sukcesu.

Linia krótka i wąska odpowiada lękliwości, niepewności siebie i niewielkiej energii życiowej. Przerywana lub falista prognozuje natomiast częste zmiany oraz brak stabilności w życiu. Rozwidlenia na zakończeniu linii życia zapowiadają liczne zmiany na przestrzeni lat oraz trudną i biedną starość, a jej ostry koniec to zwiastun słabego zdrowia u kresu swoich dni.

Wróżby z dłoni: linia serca

Wróżby z dłoni mogą nam powiedzieć wiele także o miłości i przyszłych relacjach z ukochanymi osobami. Za tę dziedzinę odpowiada linia serca, przebiegająca od palca wskazującego ku zewnętrznej krawędzi dłoni.

Jeśli linia jest długa, świadczy to o kierowaniu się w życiu emocjami, dużej wrażliwości i łatwości wyrażania uczuć. Krótka to natomiast oznaka oziębłości, niewielkiego zaangażowania i braku romantyzmu. Jeżeli linia serca rozpoczyna się pomiędzy palcem środkowym a serdecznym, jej właściciel to najpewniej osoba kochliwa. Podobne jest w przypadku linii przerywanej i falistej, oznaczającej też niestałość w uczuciach i częste zawirowania miłosne.

Linia prosta wiąże się z panowaniem nad emocjami i nieufnością. Jeśli linia serca jest skierowana ku dołowi i łączy się z linią życia, jej posiadacza można łatwo zranić. Rozwidlenie na jej końcu jest znakiem szczerości uczuć i zaangażowania. Liczne rozgałęzienia świadczą natomiast o wierności i uczciwości, ale mogą także cechować osobę porywczą i kłótliwą. Brak jakichkolwiek rozwidleń linii serca wyróżnia człowieka nieempatycznego, a niekiedy nawet okrutnego.

Jeśli linia jest zapętlona lub widać na niej kółko, jest to oznaka smutku obecnego w życiu uczuciowym. Przechodzące przez nią liczne pionowe kreski to tymczasem zapowiedź traumatycznego przeżycia związanego z miłością.

Wróżby z dłoni: linia głowy

Wróżby z dłoni zdradzają również stan naszej wiedzy, pamięci i priorytetów życiowych. Możemy sprawdzić te wszystkie cechy za sprawą linii głowy, umiejscowionej na środku dłoni, pomiędzy linią życia i linią serca.

Linia głowy i linia życia zazwyczaj rozpoczynają swój bieg w tym samym miejscu. Jeśli szybko się rozchodzą, oznacza to szybkie usamodzielnienie się i śmiałość w podejmowaniu decyzji. Długie połączenie tych linii zwiastuje skłonność do uzależniania się od innych ludzi i kierowania się ich opiniami.

Gdy linia głowy jest głęboka i dobrze widoczna, jej posiadacz jest obdarzony doskonałą pamięcią i dużą inteligencją. Jeśli natomiast jest długa i skierowana ku górze, oznacza osobę przedsiębiorczą i skupioną na pracy. Jeżeli biegnie ku dołowi, zapowiada człowieka kreatywnego, o wielkiej wyobraźni i artystycznej duszy.

Krótka i niewyraźna linia głowy to domena osób roztargnionych, ze słabą pamięcią, problemami z koncentracją i niewielką wyobraźnią. Jest też oznaką przedkładania materialnych korzyści ponad zdobywanie wiedzy.

Długa i prosta linia jest cechą ludzi skupionych, odpowiedzialnych i mocno stąpających po ziemi. Jeśli widoczne są przecinające ją małe, pionowe kreski, oznacza to skłonność do podejmowania wizjonerskich działań i niestandardowych decyzji.

Falistość bądź przerywany kształt tej linii może być znakiem problemów z dłuższym skupieniem uwagi i spójnym myśleniem. Kółko lub pętelka na jej długości to natomiast zapowiedź kryzysu emocjonalnego. 

Wróżby z dłoni: linie poboczne

Linie na dłoni odkryją przed nami koleje naszego losu i najważniejsze wydarzenia w życiu. Wystarczy spojrzeć na środkową część ręki między nadgarstkiem i środkowym palcem, gdzie znajduje się linia losu, nazywana też linią Saturna lub przeznaczenia.

Jest to linia wyjątkowa, gdyż nie każdy ją posiada. Jeśli nie widzimy jej na swojej dłoni, oznacza to, że życiowy sukces okupimy ciężką pracą i wytrwałością. Jeżeli jest słabo widoczna i nieregularna, prognozuje duży zamęt i brak stabilizacji w przyszłości. Długa i wyraźna linia to zapowiedź pomyślności i szczęścia, a krótka - życiowych trudności przeplatanych radosnymi chwilami.

Linia zdrowia, zgodnie ze swoją nazwą, powie nam wiele o kondycji fizycznej i zdrowotnej organizmu. Swój początek ma poniżej małego palca i biegnie w stronę przegubu ręki. Jeśli linia zdrowia jest niewidoczna lub niewyraźna, stanowi to oznakę niemocy i słabego zdrowia. Kilka małych linii jest zapowiedzią problemów z pamięcią. Wyraźna i długa linia zdrowia cechuje osoby silne, bystre i w świetnej kondycji fizycznej, natomiast krótka świadczy o dobrym zdrowiu i wrodzonej intuicji.

O naszych przyszłych związkach wiele powie linia małżeństwa znajdująca się na zewnętrznej krawędzi dłoni pod małym palcem. Jeżeli jest długa, symbolizuje przywiązanie i oddanie partnerowi. Krótka wiąże się z nietrwałością związków. Kręta linia może oznaczać skłonność do zdrady, a przerywana - nieudane małżeństwo. Jeśli jest rozdzielona na kilka małych linii, zapowiada to niestałość w uczuciach. Podwójna natomiast zwiastuje ślub, który nie dojdzie do skutku. Podnosząca się linia to oznaka udanego i zgodnego małżeństwa.