Nowe prawo imigracyjne w Australii piętnuje przemoc domową

Do tej pory urzędnicy mogli cofnąć wizę tylko w dwóch przypadkach: gdy osoba ubiegająca się o pobyt w Australii przebywała w więzieniu przez co najmniej rok lub gdy nie zdała testu osobowości. Nowa dyrektywa zakłada znaczne zaostrzenie przepisów imigracyjnych. Od teraz obcokrajowcy, którzy dopuścili się przemocy wobec kobiet lub dzieci nie będą mogli wjechać do kraju. Urzędnicy będą mieć także możliwość unieważnienia już przyznanych wiz.

Australia nie wpuści sprawców przemocy domowej

Nowe przepisy zostały wprowadzone po serii przypadków, w których australijscy urzędnicy nie mogli odrzucić wiz obcokrajowcom mającym na koncie wyroki sądowe w swoich krajach. Okazało się, że w przepisach jest spora luka, która wiąże sądom ręce. Jakiś czas temu głośnym echem odbiła się sprawa Duńczyka, który w swoim kraju został skazany na 30 dni więzienia. Wedle obowiązującego wówczas australijskiego prawa, wyrok ten nie stanowił przeszkody w przyznaniu mu prawa wjazdu na terytorium Australii, a sąd administracyjny nie miał żadnych narzędzi prawnych, by odmówić mu wizy. 

Australijska wiza tylko dla obywateli przestrzegających prawa

Jak mówi Minister ds. Imigracji, David Coleman, wjazd do Australii lub możliwość stałego pobytu jest przywilejem, który powinien być przyznawany wyłącznie obywatelom przestrzegającym prawa.

- Znamy przypadek osoby, która dopuściła się przemocy wobec swojego syna. Choć wiza została cofnięta, sąd administracyjny musiał uchylić tę decyzję. Przemoc domowa to trauma nie tylko dla jej ofiar, ale również ich rodzin i przyjaciół - dodał Coleman.

W latach 2017-2018 Australijski rząd cofnął około 900 wiz. Osoby, którym odmówiono prawa wjazdu na terytorium Australii były związane głównie z handlem narkotykami, przestępstwami seksualnymi i zorganizowaną przestępczością.