Zmiany na lepsze dla kobiet z Bangladeszu

Wprowadzono oficjalne zmiany dotyczące określenia “dziewica” w formularzu podpisywanym przed zawarciem małżeństwa. Zastąpiono je słowem “niezamężna”. Oczywiście kobiety mogą wybrać także rubrykę “wdowa” i “rozwódka”. Do zmiany tej przyczyniły się organizacje broniące praw kobiet. Ich kluczowym argumentem, który podnosiły było stwierdzenie, iż kobiety czują się upokorzone w momencie podpisywanie tego dokumentu.Sąd nakazał zastąpienie słowa "kumari" słowem "obibahita" co oznacza "niezamężna kobieta". Zmiany te zostaną wprowadzone w ciągu kilku miesięcy.

Zmiany w Bangladeszu także dla mężczyzn

Jednocześnie wraz ze zmianami związanymi z nowym “formularzem małżeńskim” pan młody także musi zaznaczać swój stan cywilny.

Niestety pomimo tych dobrych zmian wciąż bardzo młode dziewczyny są zmuszane do wyjścia za mąż w bardzo młodym wieku. Często nie mogą liczyć nawet na pomoc ze strony swojej rodziny, która wywiera na nich presję.

Sytuacja kobiet w Bangladeszu wciąż jest zatrważająca