Zawirowania to festiwal, na którym spotykają się teatry tańca z różnych części Europy. W zamierzeniu organizatorów w Warszawie mają się spotkać zespoły z krajów, w których tradycja tego gatunku sięga półwiecza i te z państw, w których dopiero powstaje.

– Spotykamy się w Warszawie, czyli w samym środku Europy. Chcemy stworzyć tu okazję do zbliżenia się tancerzy ze Wschodu, z krajów poza Unią, jak Rosja czy Białoruś, z krajów nadbałtyckich, jak Estonia, czy krajów, bez wielkich tradycji tańca współczesnego, jak Cypr, z potęgami w tym gatunku, jak Niemcy, czy Hiszpania. To spotkanie zespołów z różnymi doświadczeniami estetycznymi, społecznymi, historycznymi jest poniekąd celem samym w sobie, ma owocować wzajemnym oddziaływaniem i inspiracją – Włodzimierz Kaczkowski, organizator festiwalu, przybliża ideę Festiwalu Teatrów Tańca Europy Zawirowania.

Na tegorocznych Zawirowaniach wystąpi 20 zespołów z 14 różnych krajów – w tym również spoza Europy, bo ze Stanów Zjednoczonych i Izraela.

Festiwal Zawirowania w zamierzeniu ma być, trochę wbrew głównemu nurtowi tańca współczesnego, festiwalem teatrów, które ruchem ciała próbują wypowiedzieć jakąś prawdę o świecie, o człowieku, o współczesności. Na Zawirowaniach wystąpią więc teatry, które nie uciekają od treści, a przedstawiają ją w bardzo różny sposób – od sięgania po teksty literackie, jak w przypadku „Trzech sióstr” Polskiego Teatru Tańca z Poznania, czy „Post Martha” z Izraela przez analizę podświadomości, jak w przypadku spektakli Daniela Abreu z Hiszpanii, czy sięgać po elementy improwizacji i happeningu, jak to jest w przypadku węgierskiego zespołu SIN.

- Ważne, żeby spektakl był wypowiedzią artystyczną odnoszącą się do jakiejś rzeczywistości. W świecie, w którym słowo stało się właściwie wyłącznie elementem manipulacji, właśnie ciało tancerza ma największą szansę zbliżyć się do prawdy - podkreśla Włodzimierz Kaczkowski.

Warto podkreślić, że niespodzianką tegorocznego festiwalu będzie niemal szalone przedsięwzięcie, plenerowy spektakl „Chopin w plenerze” grany w Arkadach Zamku Królewskiego, który połączy choreografów i tancerzy z różnych krajów.  

Festiwal Teatrów Tańca Europy Zawirowania to nie tylko spektakle, podczas festiwalu odbędą się też warsztaty taneczne, prowadzone przez najlepszych pedagogów tańca z kraju i Europy.