Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2017 r. z urlopów na dzieci korzystało 707,8 tys. rodziców, głównie kobiety (519,1 tys.), chociaż regularnie powiększa się liczba mężczyzn, którzy korzystają z urlopu ojcowskiego (188,7 tys.).

Urlop macierzyński 2018: ile wynosi?

Z urlopu macierzyńskiego mogą korzystać kobiety, które były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w momencie urodzenia dziecka. Zgodnie z polskim prawem urlop macierzyński jest obowiązkowy i wynosi: 20 tygodni dla jednego dziecka, 31 tygodni dla bliźniaków, 33 tygodnie dla trójki dzieci, 35 tygodni dla czwórki dzieci oraz 37 tygodni dla pięciorga i więcej dzieci. Z urlopu macierzyńskiego może skorzystać również ojciec, jednak dopiero po 14. tygodniach od urodzenia dziecka, co w praktyce oznacza, że kobieta nie może wrócić do pracy wcześniej niż 14. tygodni po porodzie. Należy pamiętać o tym, że na urlopie macierzyńskim może przebywać w tym samym czasie tylko jedno z rodziców.

Urlop macierzyński 2018: jak jest płatny?

Gdy rodzic przebywa na urlopie macierzyńskim przysługuje mu tak zwany zasiłek macierzyński w wysokości 100 procent wynagrodzenia. W przypadku, kiedy wynagrodzenie jest zmienne, wtedy wyliczana jest średnia z ostatnich 12 miesięcy, ale brane pod uwagę są tylko te z nich, które zostały przepracowane, co najmniej w połowie.

Urlop ojcowski 2018: ile trwa i jak jest płatny?

Urlop ojcowski trwa dwa tygodnie. Ojciec dziecka może wykorzystać urlop ojcowski jednorazowo lub w dwóch tygodniowych częściach, do momentu ukończenia przez dziecko drugiego roku życia. Z urlopu ojcowskiego może korzystać tylko tata, nie można go przekazywać matce. Urlop ojcowski jest urlopem dodatkowym i nie wpływa on na długość urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego i wypoczynkowego. Urlop ojcowski jest płatny w wysokości 100 proc. wynagrodzenia.

Urlop rodzicielski 2018: ile trwa i kto może z niego korzystać?

Urlop rodzicielski jest naturalnym przedłużeniem urlopu macierzyńskiego i trwa 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodni, gdy mama urodzi więcej dzieci. Urlop rodzicielski można podzielić maksymalnie na cztery części i odebrać go do momentu ukończenia przez dziecko szóstego roku życia. Urlop rodzicielski może wykorzystać zarówno matka, jak i ojciec – rodzice mogą się nim podzielić. Urlop rodzicielski, rodzice mogą wziąć wspólnie, jednak zostanie on wtedy pomniejszony, ponieważ będzie liczony podwójnie.

Urlop rodzicielski 2018: jak jest płatny?

W trakcie trwania urlopu rodzicielskiego, rodzic, który z niego skorzysta będzie przez pierwszych sześć tygodni pobierał zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. W pozostałych tygodniach będzie to 60 proc. wynagrodzenia. Rodzic może jednak zadeklarować, że od początku trwania urlopu macierzyńskiego do końca urlopu rodzicielskiego chce pobierać zasiłek w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Finalnie w skali roku na ich konto wpłynie ta sama kwota, tylko inaczej rozłożona.

Urlop wychowawczy 2018: ile trwa i kiedy można z niego skorzystać?

Urlop wychowawczy trwa 36 miesięcy i można z niego skorzystać do momentu ukończenia przez dziecko szóstego roku życia. Urlop wychowawczy w sumie może być odebrany w pięciu częściach. Żeby skorzystać z urlopu wychowawczego należy mieć co najmniej sześciomiesięczny staż pracy, niekoniecznie w jednej firmie i być ubezpieczonym. Z urlopu wychowawczego może skorzystać zarówno matka, jak i ojciec. Zgodnie z przepisami jeden miesiąc musi zostać wykorzystany przez drugiego rodzica. Oznacza to, że jeżeli to matka zdecyduje się pójść na urlop wychowawczy, to przysługuje jej 35 miesięcy urlopu, a jeden miesiąc musi wziąć ojciec. Jeżeli tego nie zrobi, urlop przepadnie. Wyjątkowo rodzic może skorzystać z 36 miesięcy urlopu, jeżeli: drugi rodzic dziecka nie żyje lub drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska lub jest ograniczona/zawieszona.

Urlop wychowawczy 2018: czy jest płatny?

Urlop wychowawczy jest bezpłatny, ale rodzic będąc na takim urlopie cały czas jest pracownikiem firmy i czas ten jest wliczony w staż pracy. Wniosek o urlop wychowawczy pracownik powinien złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem i może go wycofać nie później niż siedem dni przed datą urlopu. Jeśli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca udziela urlopu nie później niż z upływem 21 dni od złożenia wniosku.

Choć na urlopie wychowawczym nie przysługuje zasiłek macierzyński, to można się ubiegać o dodatek wychowawczy, który jest dołączany do zasiłku rodzinnego.

Przeczytaj również o programie Mama Plus.