Ulga na dziecko 2019/2020 - zmiany

Wszystko wskazuje na to, że szykują się zmiany w ulgach na dziecko na rok 2019/2020. Do Sejmu właśnie trafił projekt o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na mocy której rodzice dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko bez kryterium dochodowego

W nowym projekcie ustawy proponuje się, żeby dodać: "Jeżeli małoletnie dziecko, o którym mowa w ust. 1 posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kwota wskazana w ust. 2 pkt 1 podlega odliczeniu bez względu na kwotę dochodu uzyskiwanego przez rodzica lub rodziców dziecka."

Zmiany w uldze na dziecko miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Ulga na dziecko - dlaczego potrzebne są zmiany?

Obecnie zgodnie z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rodzice jednego małoletniego dziecka mogą łącznie odliczyć od dochodu miesięcznie 92,67 zł ale tylko w sytuacji, gdy ich łączny roczny dochód nie przekracza 112 000 zł.

W przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko kwota ta wynosi 56 000 zł. Ulgę można odliczać także w przypadku dziecka uczącego się do ukończenia przez nie 25 lat oraz, bez względu na wiek, na dziecko niepełnosprawne, otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Jednak w każdym z tych przypadków obowiązuje kryterium dochodowe.

Celem ustawy jest stworzenie rodzicom małoletnich dzieci, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, możliwości odliczania od dochodu tzw. ulgi na dziecko bez względu na kwotę dochodu uzyskiwanego przez rodziców w roku podatkowym – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Mamy nadzieję, że projekt ustawy zostanie przyjęty i zmiany w uldze na dziecko wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.