Ulga na dziecko za 2017

Ulga na dziecko to odliczenie podatkowe, które przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym dziecka. Ulgę na dziecko uwzględniamy w corocznym rozliczeniu PIT. Ulgę na dziecko za 2017 rok można otrzymać na:

  • dzieci uczące się i studiujące do momentu ukończenia przez nie 25 lat
  • dziecko, które dostaje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę (nie obowiązują wtedy ograniczenia wiekowe)
  • uczące się dzieci poniżej 25. roku życia, które nie uzyskują dochodu wyższego niż 3089 zł w czasie roku fiskalnego

Aby skorzystać z ulgi na dziecko za 2017 rok, nie można przekroczyć limitu dochodu: 56 tysięcy zł rocznie, o ile podatnik rozlicza się indywidualnie. Limit dochodu w przypadku małżonków rozliczających się wspólnie wynosi 112 tysięcy zł. Uwaga, limit dochodu obowiązuje tylko w przypadku rodzin wychowujących jedno dziecko. Jeśli w rodzinie jest dwoje dzieci lub więcej, limit dochodu nie jest brany pod uwagę.

Ulga na dziecko - ile wynosi w 2018

Ulga na dziecko za 2017 rok zależy od liczby dzieci:

  • jedno dziecko: miesięczna ulga wynosi 92,67 zł (ulga roczna to 1112,04 zł)
  • dwoje dzieci: miesięczna ulga wynosi 92,67 zł (ulga roczna to 1112,04 zł)
  • troje dzieci: miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, a na trzecie dziecko 166,67 (razem miesięcznie 352,01 zł)
  • czworo dzieci i więcej: miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie dziecko – 166,67 a na czwarte i każde kolejne dziecko – po 225 zł (miesięczna ulga na czworo dzieci wynosi 577,01 zł)

Ulga na dziecko urodzone w trakcie roku

Ulga na dziecko, które przyszło na świat przed 2017 rokiem, jest naliczana za cały rok podatkowy. A jak rozliczyć ulgę, jeśli dziecko urodziło się w trakcie roku? Wtedy ulga na dziecko przysługuje tylko za te miesiące, w których dziecko było już na świecie - łącznie z miesiącem, w którym się urodziło. Np. dziecko urodziło się 15 maja, a więc ulga nalicza się od maja do grudnia włącznie. Nawet jeśli dziecko urodziło się ostatniego dnia miesiąca, ulga będzie przysługiwała także za ten miesiąc.