Ulga na dziecko - komu przysługuje?

Ulga na dziecko, czyli ulga prorodzinna, to odliczenie podatkowe w rozliczeniu PIT. Ulga rodzinna przysługuje rodzicom, którzy sprawują władzę rodzicielską, osobom, które są opiekunami prawnymi (ulga należy się tylko wtedy, gdy dziecko z nimi mieszka) i rodzicom zastępczym. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać ulgę na dziecko? Główne kryterium dotyczy wieku dziecka oraz jego ewentualnych dochodów:

 • na dzieci uczące się i studiujące ulga rodzinna przysługuje do momentu ukończenia przez nie 25 lat
 • jeśli dziecko dostaje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę, nie obowiązują ograniczenia wiekowe
 • uczące się dzieci poniżej 25. roku życia nie mogą uzyskiwać dochodu wyższego niż 3089 zł w czasie roku fiskalnego

Ulga na dziecko - limit dochodu

Aby skorzystać z ulgi na dziecko za 2017 rok, nie można przekroczyć dochodu 56 tysięcy zł rocznie, o ile podatnik rozlicza się indywidualnie. Limit dochodu w przypadku małżonków rozliczających się wspólnie wynosi 112 tysięcy zł. 

Ulga na dziecko - ile wynosi w 2018

Ulga na dziecko za 2017 rok zależy od liczby dzieci:

 • jedno dziecko: miesięczna ulga wynosi 92,67 zł (ulga roczna to 1112,04 zł)
 • dwoje dzieci: miesięczna ulga wynosi 92,67 zł (ulga roczna to 1112,04 zł)
 • troje dzieci: miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, a na trzecie dziecko 166,67 (razem miesięcznie 352,01 zł)
 • czworo dzieci i więcej: miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie dziecko – 166,67 a na czwarte i każde kolejne dziecko – po 225 zł (miesięczna ulga na czworo dzieci wynosi 577,01 zł)

Jeśli dziecko urodziło się w roku rozliczeniowym, czyli 2017, ulga rodzinna przysługuje od miesiąca, w którym nastąpił poród, przy czym do obliczeń włączamy także miesiąc narodzin. Nawet jeśli dziecko urodziło się ostatniego dnia roku, to otrzymamy ulgę rodzinną za grudzień.

Ulga na dziecko - kiedy nie przysługuje?

Prawo do ulgi na dziecko wygasa w następujących sytuacjach:

 • dziecko kończy naukę (dotyczy np. maturzystów lub osób, które ukończyły studia licencjackie)
 • dziecko wzięło ślub
 • dziecko ukończyło 25 lat
 • rodzice prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo lub ryczałtowo i nie uzyskują dochodów z innych źródeł (nie rozliczają się w PIT-37)

Ulga na dziecko - zmiany 2018

Jeśli wartość wyliczonego podatku nie pozwala na odliczenie pełnej kwoty ulgi na dziecko, podatnik ma prawo do otrzymania zwrotu różnicy między kwotą przysługującej ulgi a kwotą faktycznie odliczoną w zeznaniu podatkowym. Jest to tzw. dodatkowy zwrot ulgi. Zwrot przysługuje tylko do wysokości sumy zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.