Niektóre kraje, zwłaszcza Afryki i Ameryki Południowej, wymagają obowiązkowego zaszczepienia się przeciwko żółtej febrze. Trzeba to wpisać do tzw. żółtej książeczki, czyli świadectwa międzynarodowych szczepień, którą zabieramy ze sobą w podróż.
Oprócz szczepień obowiązkowych są również te zalecane. Warto o nich pomyśleć dla własnego bezpieczeństwa. Szczegółowe i aktualne informacje o obowiązujących i zalecanych szczepieniach w poszczególnych krajach, mają wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne (w Warszawie jest to Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy ul. Żelaznej 79, tel. 0-22 620-90-01) oraz instytuty medycyny tropikalnej, znajdujące się w niektórych miastach. One też prowadzą punkty szczepień i wystawiają zaświadczenia.

Choroby, przeciwko którym szczepią się najczęściej podróżnicy, to:

Żółta febra (żółta gorączka). Jedno szczepienie wystarczy na dziesięć lat. Trzeba je wykonać co najmniej dziesięć dni przed wyjazdem.

Tężec. Wykonuje się trzy szczepienia: drugie 4-6 tyg. od pierwszego, następne po 6-12 miesiącach. Uodpornienie utrzymuje się ok. 8-10 lat.

Dur brzuszny. Dwa szczepienia w odstępie 4 tygodni, dawki przypominające przyjmuje się po 3 latach.

Wścieklizna. Szczepienia profilaktyczne (nie w wypadku pogryzienia przez podejrzane o wściekliznę zwierzę!) w cyklu: drugie - 28 dni po pierwszym, trzecie po kolejnych 56 dniach. Cykl przyspieszony: drugie szczepienie po 7 dniach od pierwszego, a trzecie po 28 od drugiego. Szczepienia przypominające co 2-3 lata.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (choroba brudnych rąk). Potrzebne są dwa szczepienia w odstępie 6-12 miesięcy. Odporność utrzymuje się 15 lat.

Malaria. Przeciwko malarii nie ma szczepionki. Ochroną są leki przeciwmalaryczne, np. lariam, daraprim, arechin, paludrin. Leki trzeba zacząć przyjmować na tydzień przed wyjazdem i kontynuować kurację nawet przez sześć tygodni po powrocie z tropików.