Strajk nauczycieli 2019

Wszystko wskazuje na to, że 8 kwietnia w poniedziałek rozpocznie się ogólnopolski strajk nauczycieli. Do tej pory rozmowy pomiędzy rządem a związkami zawodowymi nie przyniosły rezultatów. Nauczyciele domagają się między innymi podwyżki tysiąca złotych do wynagrodzenia zasadniczego, na co nie chce zgodzić się rząd.

Strajk nauczycieli zbiega się z harmonogramem egzaminów wewnętrznych. 10,11,12 kwietnia wypadają egzaminy gimnazjalne, natomiast 15,16,17 kwietnia -  egzamin ósmoklasisty. 

Jak wynika z referendum strajkowego, przeprowadzonego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego aż 80% szkół, przedszkoli i placówek oświatowych chce wziąć udział w strajku nauczycieli.

Jak podaje warszawski ratusz, w strajku weźmie udział 321 szkół i 151 przedszkoli. Co w takim razie rodzice mają zrobić z dziećmi, kiedy ich przedszkola i szkoły będą strajkować? W samej Warszawie takich dzieci jest około 200 tys.

Strajk nauczycieli 2019: czy rodzice będą mieli wolne?

W wielu miastach Polski rodzice dostają informacje ze szkół o odwołaniu zajęć od 8 kwietnia 2019 i strajku nauczycieli. To oznacza, że uczniowie nie będą mieli zapewnionej opieki. Co w tej sytuacji mogą zrobić ich opiekunowie?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 20014 r. poz. 1632) - 3 pkt 3, rodzice uczniów do 8. roku życia mogą skorzystać z usprawiedliwionego zwolnienia od pracy. Przypominają o tym prezydenci miast w pismach do rodziców, którzy podpowiadają też inne rozwiązania.

"W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych - apeluję do Państwa o zapewnienie w najbliższych dniach opieki swoim dzieciom. Z naszej strony oferujemy bezpłatne zajęcia dla dzieci pod opieką rodziców w miejskich instytucjach kultury i sportu oraz placówkach poza szkolnych". - pisze w liście do rodziców prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Podobny list wysłał również prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. "W przypadku, gdy dyrektor placówki uzna, że nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa podopiecznym w czasie akcji strajkowej, ma możliwość zawieszenia zajęć" - napisał. "W celu zapewnienia bezpieczeństwa na czas strajku zaangażowałem Straż Miejską. Jestem też w kontakcie z przedstawicielami związków zawodowych. W zależności od informacji otrzymywanych ze strony związkowej, będziemy reagować i podejmować stosowne działania" - pisze prezydent Majchrowski.

Strajk nauczycieli 2019: komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

ZUS przypomina, że zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom nie tylko wtedy, gdy ich dziecko zachoruje i wymaga opieki, ale także w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły. Rodzic w takiej sytuacji może złożyć pracodawcy wniosek o zasiłek opiekuńczy, do którego dołącza się oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci, które mają mniej niż 8 lat (chodzi o pełne ukończone lata).

Dokumenty można przesłać online. Wystarczy posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Czy planujecie wykorzystać dni wolne od pracy w związku ze strajkiem nauczycieli?