Symbol sprawiedliwości w tarocie jest przedstawiany na kilka sposobów, zależnie od talii. Najczęściej na karcie zawarty jest motyw wagi o dwóch szalach. Zdarza się, że wagę trzyma kobieta, a w niektórych przypadkach - Temida. Ten ostatni symbol jest przedstawiany w najbardziej tradycyjny sposób - bezstronna temida ma zasłonięte oczy, w jednej dłoni trzyma wagę, a w drugiej - miecz. Karta sprawiedliwość przypomina, że każdy człowiek kieruje się w życiu własnym kodeksem moralnym, pozwalającym mu odróżniać dobro od zła i trafnie oceniać sytuacje i zdarzenia, które napotyka na swojej życiowej drodze. Nie pozwala mu też zapomnieć, że każdy podlega zasadom narzucanym przez siłę wyższą. Pod tym względem, przypomina kartę koło fortuny. Należy jednak dostrzec, że sprawiedliwość nie mówi o braku wpływu na własny los, a obrazuje prawa definiujące istotę bycia człowiekiem - równość i uczciwość.

Spis treści:

 1. Sprawiedliwość tarot – jak odczytywać kartę?
 2. Sprawiedliwość tarot – czas
 3. Sprawiedliwość tarot – osoba
 4. Sprawiedliwość tarot – uczucia, miłość, związek
 5. Sprawiedliwość tarot – finanse, praca
 6. Sprawiedliwość tarot – zdrowie
 7. Sprawiedliwość tarot – rada, przeznaczenie, wydarzenia
 8. Sprawiedliwość tarot – karta dnia

Sprawiedliwość tarot – jak odczytywać kartę?

Sprawiedliwość odwołuje się do tej części ludzkiej natury, która odpowiada za racjonalne myślenie. Oznacza to, że stoi w opozycji do intuicji i przeczuć. Owa racjonalna część każe nam odrzucić stronniczość i kierować się w swoich osądach wyłącznie faktami. To właśnie sprawiedliwość odpowiada za równowagę w relacjach między ludzkich. Nie można bowiem zapominać, że każdy z nas sądzi i jest sądzony - w sprawach mniej lub bardziej poważnych. Bez sprawiedliwości, zniknąłby porządek, a jego miejsce zająłby nieokiełznany chaos. 

W interpretacji symbolu sprawiedliwości, kluczowe znaczenie ma pozycja karty - w układzie może pojawić się sprawiedliwość prosta albo odwrócona. Karta w pozycji prostej może mieć kontekst pozytywny lub negatywny. W tym pierwszym, symbolizuje związek przyczynowo-skutkowy, integralność i równość. Odwołuje się do decyzyjności i natrafienia na tzw. złoty środek. W negatywnym kontekście, symbol sprawiedliwości świadczy o problemach z prawem, wskazuje na uprzedzenia, zapowiada komplikacje, niezdecydowanie, odwołuje się do uczucia zawiści, mściwości i zarozumiałości. 

Karta sprawiedliwość w pozycji odwróconej oznacza natomiast nieporządek, chaos, fałszywe oskarżenia i oszustwo, czyli wszystko to, co stanowi przeciwieństwo tego pojęcia

Sprawiedliwość tarot – czas

Czas jest przypisany do każdego symbolu pojawiającego się w wielkich wtajemniczeniach. Sprawiedliwość odpowiada zodiakalnemu lwu, więc przedział czasowy tej karty to 23.07-23.08. Ezoterycy podkreślają jednak, że wróżba spełni się dopiero wtedy, gdy osoba, której dotyczy przepowiednia, uwierzy w siebie. 

Sprawiedliwość tarot – osoba

Już sama nazwa tej karty wskazuje na to, jakiej osoby dotyczy. Omawiany symbol określa osobę o wybitnie rozwiniętym poczuciu sprawiedliwości. Człowiek ten zawsze ocenia obiektywnie i w sposób zrównoważony, kierując się przy tym faktami. Osądzając innych, nigdy nie dopuszcza do głosu intuicji, bo wie, że serce nie jest obiektywne, a subiektywne. Dla nikogo nie będzie chyba zaskoczeniem, że człowiek, na którego wskazuje karta sprawiedliwość, najczęściej wykonuje pracę związaną z prawem. Zawody, o których mowa, to:

Zobacz także:

 • adwokat,
 • prokurator,
 • sędzia,
 • notariusz,
 • kurator,
 • policjant.

Sprawiedliwość tarot – uczucia, miłość, związek

W sferze uczuciowej i małżeńskiej, karta sprawiedliwość symbolizuje człowieka, który w życiu kieruje się przede wszystkim rozumem i chłodną analizą. Sprawiedliwość pojawiająca się w rozkładzie miłosnym daje nam do zrozumienia, że to najwyższy czas, aby w związku zadbać o harmonię i równowagę. Jednocześnie stanowi ostrzeżenie podczas wróżenia z kart przed zbyt surową oceną partnera lub partnerki. Każda akcja pociąga za sobą reakcję, więc przed podjęciem jakiegokolwiek działania należy dokładnie przeanalizować wszystkie występujące w danej sytuacji "za" i "przeciw". W miłości trzeba dopuścić do głosu uczciwość. Bez tego nie ma szans na udany związek. Karta podkreśla, że należy pamiętać, że kłamstwo ma krótkie nogi. Relacja oparta na tym będzie krótka i bardzo niestabilna. Karta Sprawiedliwość podkreśla także wszelkie mankamenty związku, który stara się utrzymać na siłę, ponad wszystko.

Sprawiedliwość tarot – finanse, praca

W sferze zawodowej i finansowej, karta sprawiedliwość niesie pozytywny przekaz. Jej pojawienie się w rozkładzie może oznaczać, że nie ominie nas długo wyczekiwany awans. Zostaniemy docenieni i uda nam się pomyślnie sfinalizować wszystkie sprawy zawodowe. Nie można jednak zapominać, że ta karta ma też swój negatywny wydźwięk. W takim kontekście sprawiedliwość zapowiada, że wkrótce spadnie na nas nadmiar pracy, z czego z całą pewnością nie będziemy zadowoleni. 

Sprawiedliwość tarot – zdrowie

Co karta sprawiedliwość oznacza w rozkładzie na zdrowie? Gdy zobaczymy ten symbol, możemy spodziewać się, że między ciałem a duchem wreszcie wystąpi tak bardzo pożądana harmonia. Doskonale sprawdzi się podczas prostego rozkładu tak lub nie - można w ten sposób rozwiać pewne wątpliwości. Wszelkie trapiące nas problemy zostaną zdiagnozowane, a nasze zdrowie wreszcie ustabilizuje się na zrównoważonym poziomie. W niektórych sytuacjach, karta sprawiedliwość wskazuje na występujące schorzenia, zwłaszcza śledziony, nerek i trzustki. Warto zatem nieco baczniej przyglądać się tym obszarom. 

Sprawiedliwość tarot – rada, przeznaczenie, wydarzenia

Sprawiedliwość radzi nam, byśmy szukali takich rozwiązań, które pozwolą nam wprowadzić do naszego życia ład i harmonię. Tylko wtedy zapanuje zdrowa równowaga, która sprawi, że z uśmiechem na twarzy będziemy witać każdy kolejny dzień. 

Ta karta odnosi się też do sytuacji, które każą nam uporządkować wszystkie nasze sprawy - w ujęciu prawnym i społecznym. Jej obecność w rozkładzie wskazuje, że nastał czas dokonania wyborów, przebaczenia i zerwania z destrukcyjnymi przyzwyczajeniami. Znaczenie karty odwołuje się do numerologicznej 8, która jest symbolem nieskończoności, osądu oraz sprawiedliwości.

Sprawiedliwość tarot – karta dnia

Jako karta dnia, sprawiedliwość wskazuje na konieczność zachowania jasności umysłu. Sugeruje, że należy brać pod uwagę nie tylko najbliższe, ale także dalekie skutki podejmowanych przez nas decyzji. Podejmując je, trzeba bezwzględnie kierować się uczciwością.

Sprawdź też: