Na szczęście od jakiegoś czasu, a konkretnie od Soboru Watykańskiego w latach 1963-65 Kościół Katolicki dopuszcza możliwość ślubu z ateistą pod warunkiem spełnienia kilku wymogów.
Pierwszym warunkiem jest wystosowanie wniosku o dyspensę do biskupa. Pismem tym zajmuje się ksiądz w parafii w której Państwo Młodzi chcą wziąć ślub. Ateista musi podpisać też zgodę na wychowanie ewentualnych potomków w wierze katolickiej oraz na to, że pod żadnym pozorem nie będzie utrudniał drugiej osobie praktykowania wiary. Katolik ma za to oświadczyć że nie zmieni, ani nie porzuci wiary i wychowa w niej dzieci. Osoba niewierząca naturalnie nie musi mieć przyjętych sakramentów, posiadać przedmałżeńskich nauk i iść do spowiedzi. W treści przysięgi ateista pomija kwestie związane z odwołaniem do Boga. Dodatkowo ślub taki  odbywa się poza mszą świętą i jest tylko krótką ceremonią.
Księża często jednak odradzają takie śluby, czasem wręcz odmawiają udzielenia takiego ślubu zalecając ślub cywilny lub „nawrócenie” osoby niewierzącej.