Sny uważano przez długi czas za prorocze wiadomości, także przekazywane ludziom przez bogów. Wszystko się jednak zmieniło w XIX wieku kiedy to słynny neurolog i psychiatra Zygmunt Freud odkrył, że są one w dużej mierze obrazem naszych pragnień. Teorię tę obalono w lata 70. wieku XX w Stanach Zjednoczonych. Tamtejsi naukowcy odkryli że podstawą snów jest podłoże biologiczne oraz środowisko w jakim żyjemy. Najczęściej sny występują w fazie snu REM i wtedy tez zostają dobrze zapamiętywane, szczególnie jeśli ktoś nas właśnie z tej fazy snu obudzi. Dzieci o wiele częściej niż dorośli śnią o postaciach fantastycznych, sny osób dorosłych dotyczą zaś sytuacji ze świata rzeczywistego.
Sny warto zapamiętywać bo to cenna wskazówka dotycząca naszego życia, są poza tym świetną kopalnią inspiracji i marzeń. Czasem zdarza się że mając w życiu trudny problem udaje się nam go rozwiązać właśnie we śnie i budzimy się z gotowym pomysłem. Wiele osób po prze budzeniu sięga też po sennik, aby sprawdzić znaczenie swojego snu.