Rekrutacja do szkół podstawowych na rok 2022/2023

Rusza rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice, których dzieci obecnie chodzą do zerówki, powinni dokładnie zapoznać się z harmonogramem rekrutacji. Ważne jest pilnowanie konkretnych dat rejestracji i składania wniosków do placówek, do których zależy nam, żeby nasze dziecko uczęszczało. W naszym artykule znajdziecie szczegółowy harmonogram. Dzięki temu nie przegapicie żadnego ważnego terminu.

W harmonogramie rekrutacji do szkół podstawowych na rok 2022/2023 uwzględniliśmy terminy rejestracji i składnia wniosków zarówno do klas ogólnych jak i klas sportowych.

Terminy rekrutacji do szkół podstawowych mogą różnić się w zależności od miasta. Ważne, żeby dokładnie sprawdzać, kiedy ruszają zapisy w twoim mieście. Zazwyczaj procesy rekrutacji trwają od 1 marca do 31 marca. Postępowanie uzupełniające zaplanowane jest po terminie ogłoszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Proces rekrutacji do szkół podstawowych składa się z kilku etapów:

 • Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej,
 • Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych dzieci,
 • Przyjmowanie oświadczeń woli podjęcia nauki przez dziecko w danej placówce,
 • Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki.

Poniżej przedstawiamy przykładowy harmonogram dla Warszawy, żebyście zobaczyli, jak szczegółowo wyglądają takie harmonogramy rekrutacji i jak ważne jest pilnowanie poszczególnych terminów.

Rekrutacja do szkół podstawowych 2022/2023: harmonogram dla Warszawy

 • 1 marca (od godz. 13.00) – 17 marca (do godz. 20.00) - rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie. Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.
 • 1 marca (od godz. 13.00) – 9 marca (do godz. 16.00) - rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej.
 • 10 marca – 14 marca - próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych. Do "egzaminów" mogą przystąpić tylko ci kandydaci, którzy posiadają orzeczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 • 15 marca (godz. 15.00) - przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.
 • 1 marca (od godz. 13.00) – 18 marca (do godz. 16.00) - złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 21 kwietnia (godz. 13.00) - opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 21 kwietnia (od godz. 13.00) – 27 kwietnia (do godz. 16.00) - złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
 • 29 kwietnia  (godz. 13.00) - opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja do szkół podstawowych 2022/2023: co zrobić, jeśli dziecko się nie dostanie?

Co zrobić, jeśli dziecko nie dostanie się do szkoły, na której nam zależy? W takiej sytuacji należy odwołać się. Od momentu opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych, w ciągu 7 dni rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Rekrutacja do szkół podstawowych 2022/2023: Postępowanie uzupełniające

W przypadku kiedy dziecko nie dostanie się do szkoły, na której nam zależy, jest możliwość skorzystania z postępowania uzupełniającego. Mniej więcej w połowie czerwca publikowane są wykazy wolnych miejsc w szkołach. W kolejnych dniach odbywa się ponowna rejestracja wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca. Warto dokładnie śledzić terminy, a także godziny, ponieważ po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwości zgłoszenia dziecka.

Zobacz także:

Pamiętajmy, że w wielu placówkach różne są terminy składania zgłoszeń do klas ogólnych, a różne do klas sportowych. W procedurze uzupełniającej są nowe terminy na egzaminy do klas sportowych. Rodzicu, pamiętaj o złożeniu w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pod koniec czerwca (w okolicach 29 czerwca) ponownie zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki. Od tego czasu mamy dosłownie kilka dni na złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane. W pierwszych dniach lipca zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki.

Rekrutacja do szkół podstawowych 2022/2023: Postępowanie uzupełniające dla Warszawy

 • 15 czerwca (godz. 16.00) - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
 • 15 czerwca (godz. 16.00) – 23 czerwca (do godz. 20.00) - rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca. Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.
 • 15 czerwca – 17 czerwca (do godz. 16.00) - rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej
 • 18 czerwca – 21 czerwca - próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych
 • 22 czerwca (godz. 10.00) - przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej
 • 15 czerwca – 24 czerwca (do godz. 15.00) - złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 29 czerwca (godz. 13.00) - Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 29 czerwca (od godz. 13.00) – 4 lipca (do godz. 16.00) - Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
 • 6 lipca (godz. 13.00) - Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.
 • od 6 lipca - Procedura odwoławcza.
 • 31 sierpnia - Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Życzymy powodzenia w rekrutacji do szkół i mamy nadzieję, że przebiegnie ona bezstresowo, a wasze dziecko dostanie się do wymarzonej szkoły!