1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI

1.1. Organizatorem akcji „Kupon -15% rabatu na kolekcję QUIOSQUE”, zwanej dalej „Akcją”, jest: PBH S.A., z siedzibą przy ul. Wyrzyskiej 6 w Bydgoszczy, kod 85-441, NIP: 554-023-34-43, Regon: 090009778, KRS 0000027965, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział KRS, reprezentowana przez: Agnieszkę Krzywańską – Prezesa Zarządu

zwana dalej PBH S.A.

1.2. Akcja odbywać się będzie od 18-20.02.2016 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

2.1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba, która w dniach 18-20.02.2016 zgłosi się do stacjonarnych salonów QUIOSQUE, z kuponem rabatowym z miesięcznika Claudia Nr 4/2016, który upoważnia do zakupu ze zniżką -15 % na nieprzeceniony asortyment z kolekcji Wiosna/Lato 2016.

3. ZASADY AKCJI

3.1. W miesięczniku Claudia w numerze 4/106 (numer kwietniowy, pierwszy dzień sprzedaży 17.03.2016) zostanie opublikowany kupon, który będzie upoważniał jego okaziciela do zakupu ze wskazanym rabatem. Kupon uprawnia do jednorazowego zakupu. Aby zrealizować zakupy z wykorzystaniem rabatu należy wyciąć kupon z miesięcznika Claudia, okazać go sprzedawcy w salonie QUIOSQUE przy dokonywaniu płatności, a następnie pozostawić kupon w salonie.

3.2. Podczas zakupów w e-sklepie aby uzyskać rabat należy podać hasło: CLAUDIA1

3.4. Rabat wskazany na kuponie nie łączy się z innymi promocjami i nie dotyczy rzeczy już przecenionych.

3.5. Lista salonów QUIOSQUE, w których można zrealizować kupon znajduje się na stronie www.kobieta.pl a także na stronie www.quiosque.pl

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.kobieta.pl

4.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.