Raport WHO: Główne cele w walce z zagrożeniami zdrowia 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przedstawiła listę najważniejszych wyzwań zdrowotnych, które powinny być rozwiązane do 2030 roku. Należą do nich kryzysy, które dotykają nas każdego dnia. Tym bardziej walka z nimi staje się priorytetem w batalii o nasze zdrowie i życie. Co jednak według WHO stanowi największe zagrożenie? To obojętność władz rządzących.

"Kraje inwestują znaczne środki w ochronę swoich obywateli przed atakami terrorystycznymi, ale nie przed atakiem wirusa, który może być znacznie bardziej śmiertelny i znacznie bardziej szkodliwy z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia" – stwierdził dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO.

Co więcej należy do priorytetów ustanowionych według WHO?

Raport WHO: zagrożenia dla zdrowia i życia

Tak długo jak władze rządzące oraz zwykli obywatele będą bagatelizować kwestię urzeczywistniającego się kryzysu klimatycznego i oddalać od siebie jego związek ze zdrowiem, tym większa katastrofa nas czeka. Statystyki są nieubłagalne: zanieczyszczenia powietrza zabijają około 7 mln ludzi, są czynnikiem powodującym ekstremalne zjawiska pogodowe, co skutkuje pogłębiającym się problemem głodu i rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych oraz intensyfikacją zgonów wynikających z chorób tzw. cywilizacyjnych jak zawały serca i rak płuc. Co z tymi zatrważającymi faktami zamierza zrobić WHO? Organizacja zadeklarowała się opracować plan zmniejszenia zdrowotnych konsekwencji zanieczyszczenia dla rządów poszczególnych państw. Czy wszystkie z nich ustosunkują się jednak do tych restrykcji?

Do zagrożeń mających wpływ na jakość naszego zdrowia i życia należą też konflikty zbrojne (w niebezpiecznych regionach odnotowano 978 ataków na opiekę zdrowotną w 11 krajach), rosnące różnice społeczno - ekonomiczne. Tu WHO wzywa wszystkie państwa do przeznaczenia o 1 % więcej produktu krajowego brutto na podstawową opiekę zdrowotną, co zapewniłoby większej liczbie osób dostęp do niezbędnych świadczeń i leków. Z ujawnionych zatrważąjących informacji organizacji wynika bowiem, że jedna trzecia ludzi na świecie nie ma dostępu do leków, szczepionek i narzędzi diagnostycznych. W tym roku WHO zamierza walczyć ze sprzedażą niespełniających norm i sfałszowanych produktów medycznych, co również stanowi "epidemię", zwłaszcza szerzącą się w sieci. Na liście zagrożeń znalazły się też: brak inwestycji w edukację, głód i niezdrowa dieta, palenie tytoniu i e-papierosów, brak edukacji seksualnej nastolatków, bark inwestycji w służbę zdrowia, dezinformacja w mediach i osłabienie zaufania do instytucji publicznych, których wynikiem jest chociażby ruch antyszczepionkowców.

 

Raport WHO: czy grozi nam epidemia?

 Za priorytet Światowa Organizacja Zdrowia uznaje jednak reakcje na zagrożenie epidemią chorób. Według WHO nieunikniona jest pandemia nowego, bardzo zakaźnego wirusa – najprawdopodobniej szczepu grypy, ale równie wielkie zagrożenie stanowi szerząca się denga, malaria i żółta gorączka. Za to też odpowiedzialne są poniekąd zmiany klimatycznePoza tym organizacja zwraca uwagę na walkę z polio i innymi chorobami zakaźnymi takimi jak choroby tropikalne, AIDS, gruźlica, malaria i wirusowe zapalenie wątroby. Te choroby w 2020 roku mogą zabić nawet 4 mln osób na całym świecie.

Źródło: World Health Organization (WHO)