Wszyscy chcielibyśmy poznać swoje losy. Jest to szczególnie widoczne w niespokojnych czasach, jakie nastały. Pandemia koronawirusa czy wojna za wschodnią granicą nadal bowiem przerażają. Nic więc dziwnego, że szczególnie interesujące są dla nas losy naszego kraju. XIX-wieczny duchowny i prorok przewidział, co może wydarzyć się w Polsce. Objawił mu się bowiem sam Anioł Stróż. Zobaczcie, jak wygląda ta przepowiednia dla Polski. 

Przepowiednia dla Polski: proroctwo ks. Markiewicza 

Ksiądz Bronisław Markiewicz urodził się w 1842 roku. Zyskał popularność dzięki swojej księdze "Bój bezkrwawy". To właśnie w niej opisał wizje, które zesłał na niego Anioł Stróż. 

Zobacz także: 

Szczególnym zainteresowaniem wszystkich cieszy się część siódma owej księgi. Ksiądz opisał w niej słowa Anioła Stróża Polski, który przekazał prorokowi ostrzeżenie dla naszego kraju. 

Ponieważ Pan najwyższy was więcej umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście, oczyściwszy się z waszych grzechów, stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą karę sroższą od waszej w zupełności grzechów swoich. Oto już stoją zbrojne miliony wojsk z bronią w ręku, straszliwie morderczą. Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony na południu Polski wyginie wśród niej zupełnie - portal o2.pl cytuje słowa księdza.

Prorok zdradził, że ma być to konflikt na tle religijnym. W dodatku, jak każda wojna, będzie tragiczny w skutkach. Efekty tego będą widoczne naprawdę długo.

Za nią przyjdą następstwa jej: głód, mór na bydło i dwie zarazy na ludzi, które więcej ludzi pochłoną aniżeli sama wojna. Ujrzycie zgliszcza, gruzy naokół i tysiące dzieci opuszczonych, wołających chleba. W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił - dodał prorok. 

Okazuje się, że Polska odegra szczególną rolę w owym konflikcie. 

Objawił mu się Anioł Stróż. Przekazał przepowiednię dla Polski

Biorąc pod uwagę słowa proroka, możemy stwierdzić, że wizja Anioła Stróża Polski już zaczęła się wypełniać. 

Zobacz także:

Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki zdumiewające i straszliwe zbrodnie popełniane na całym świecie - powiedział bowiem. 

Prorok zdradził, że konflikt ten będzie prowadził do nawrócenia wielu ludzi. Polska odegra w tym kluczową rolę. To właśnie nasz naród ma sprawić, że na Ziemi ponownie zapanuje pokój. 

Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim, i tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidziane braterstwo ludów. Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie - dodał.

Wierzycie w tę przepowiednię? Myślicie, że Polska stanie się potęgą? 

Zobacz także: