Theresa May walczy z nierównościami płacowymi

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May postanowiła walczyć z nierównościami płacowymi kobiet i mężczyzn. Jednym z pierwszych kroków miało być zgłoszenie do 4 kwietnia 2018 przez przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników raportów o pensjach pracowników. Wielka Brytania jest pierwszym krajem na świecie, który nałożył na firmy obowiązek informowania o nierówności w zarobkach kobiet i mężczyzn. 

Dzięki upublicznieniu tych danych, przedsiębiorstwa [które mniej płacą kobietom] nie będą miały jak się dłużej ukrywać – napisała Theresa May.

Premier Theresa May w rozmowie z „The Daily Telegrach” problem nierówności płac określiła jako "niesprawiedliwość, która wciąż nie pozwala kobietom rozwinąć pełnego potencjału” i przypomniała, że obejmując urząd zobowiązała się do zajęcia się tym "palącym problemem".

Obecnie w Wielkiej Brytanii różnice w płacach są najniższe w historii, jednak premier May przyznaje, że zmiany zachodzą zbyt wolno. Nowe przepisy, które obejmują zarówno sektor publiczny, jak i prywatny mają przyczynić się do polepszenia sytuacji kobiet w kraju.

BBC podaje, że średnia różnica w zarobkach między kobietami a mężczyznami wynosi 9,7 procent, a tylko 14 procent przedsiębiorstw płaci wyższe pensje kobietom, pozostała większość lepiej finansowo wynagradza mężczyzn.