Niestety bardzo rzadko bo zazwyczaj raz na klika lat przeprowadza się badania dotyczące ofiar przemocy domowej. Co więcej, prowadzone w skali kilku państw to już całkowita rzadkość. Natomiast kilka lat temu badanie prowadzone pod tym kątem wykazało, że we Francji stale utrzymuje się wysoki poziom przemocy fizycznej i psychicznej wśród mieszkańców. To właśnie w tym państwie w porównaniu do innych w Unii Europejskiej ginie najwięcej kobiet, które są ofiarami przemocy.  

Zmiany w prawach ofiar przemocy domowej – głos w sprawie

Wiele organizacji zajmujących się prawami krzywdzonych kobiet podnosiło argument nieścisłości prawnych, które poniekąd czynią oprawcę bezkarnym. Co to znaczy? Gdy mężczyzna bije kobietę tak, aby nie pozostawiać śladów na jej ciele lub znęca się nad nią psychicznie ta nie zawsze idzie z tym na policję. Ten organ prawny może nawet nie zareagować np. nie wierząc kobiecie, gdy ta nie nosi widocznych znamion przemocy na ciele. Spisanie raportu na komisariacie i powrót takiej kobiety do domu najczęściej oznacza jedno - ciąg dalszy bycia ofiarą przemocy..

Ofiary przemocy domowej w liczbach

Od początku roku według oficjalnie prowadzonych statystyk we Francji z rąk swoich oprawców zginęło ponad 130 kobiet. Są to przypadki, w których ewidentnie zdiagnozowano długotrwałą przemoc domową przed śmiercią. Dużo ciężej jest zaklasyfikować do tego rejestru setki kobiet, które co roku popełniają samobójstwa we Francji. Dlaczego? To o czym boją się powiedzieć ofiary, a co dzieję się za zamkniętymi drzwiami domów często jest ukrywane. Być może zmiany w prawie, które bardziej by chroniły maltretowane kobiety mogłyby przyczynić się do  zmniejszenia liczby ich śmierci z tego powodu.

Zmiany w prawach ofiar przemocy domowej we Francji

Przez ostatnie kilka miesięcy prowadzono we Francji konsultacje dotyczące przemocy domowej, aby jak najlepiej przeciwdziałać temu zjawisku. W ich wyniku specjaliści wnoszą aż o 65 zmian m.in. w prawie, które mają na celu lepszą opiekę nad ofiarami przemocy.

 

Czego konkretnie dotyczyć będą zmiany? Te zostały zaprezentowane 25 listopada w związku z Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy. Dotyczą przede wszystkim ulepszania interwencji związanych z przemocą oraz pracy na komisariatach, do których w pierwszej kolejności udają się krzywdzone kobiety.. Co więcej, zmiany w przepisach mają otaczać specjalną opieką dzieci z rodzin, w których występują problemy tego typu.