Numerologia bez tajemnic: kiedy zaczęliśmy wierzyć w moc liczb?

Zanim sporządzimy swój pierwszy portret numerologiczny, cofnijmy się jednak kilka tysięcy lat do tyłu. Dlaczego ludzie od dawnych czasów cenili liczby i uważali je za tajemne? Wyjaśnia to polski leksykograf, wydawca i tłumacz Władysław Kopaliński w Słowniku Symboli. Przed wprowadzeniem pozycyjnego systemu numeracji - pisze Kopaliński – podejmowanie się działań arytmetycznych było dla ludzi niezwykle trudne. Dlatego ludzie biegli w liczeniu wydawali się mieć pozaziemską moc. I dlatego w większości kultur i w większości religii liczby mają bogate, skomplikowane znaczenie. Są zabarwione symbolami i nacechowane sakralnie, wręcz magicznie. Liczby wyrażają nie tylko ilość, ale również idee. Każda liczba cechuje się inną osobowością - dodaje Kopaliński. 

Warto też dodać, że moc magiczną w Biblii wzmagało powtarzanie się cyfr, stąd sława innego wersetu: "Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestii, bo jest to liczba człowieka, 666" albo słynna liczba 44 z "Dziadów" Adam Mickiewicza - "A imię jego czterdzieści i cztery". 

Dzisiaj łączymy numerologię z innymi dziedzinami ezoteryki, na przykład szczęśliwe liczby dla Lwa (czyli mające dla tego znaku zodiaku największą moc) to 1, 6, 7, 24, 39, 44, ale nade wszystko liczba 24. A szczęśliwe liczby dla Byka to 2, 8, i wielokrotność liczby 6. 

Czym jest portret numerologiczny i co nam daje?

Portret numerologiczny to podstawa. Wielu ezoteryków nie wyobraża sobie pracy z ludźmi bez zgłębienia numerologii. Mistycy, okultyści, astrolodzy, energoterapeuci, wszelcy uzdrowiciele dusz, a przede wszystkim numerolodzy czy numeroterapeuci na początku kontaktu z klientem, a nawet jeszcze przed spotkaniem, sporządzają jego portret numerologiczny. Uważają, że portret numerologiczny jest tak samo ważny jak na przykład znak zodiaku w astrologii, ponieważ każda cyfra od 1 do 9 wytwarza specyficzna wibrację nadającą charakterystyczną osobowość człowiekowi i siłę życiową.

Niektórzy twierdzą, że portret numerologiczny to prosta kalkulacja matematyczna. Rzeczywiście, opiera on się na stosunkowo prostej kalkulacji matematycznej i nie trzeba się tutaj kierować za bardzo intuicją. 

Co daje portret numerologiczny? 

 1. Znalizę osobowości.
 2. Umocnienie naturalnych cech oraz rozwinięcie talentów.
 3. Pewność siebie.
 4. Pomoc w podjęciu właściwych decyzji.

Stworzenie własnego portretu numerologicznego może być dla was początkiem przygody z numerologią / fot. iStock

Zobacz także:

Portret numerologiczny - jak go zrobić? Jak obliczyć wibracje?

Jak zrobić swój portret numerologiczny? Zgodnie z zasadami numerologii data urodzenia, imiona i nazwiska generują liczbowy schemat sekundujący człowiekowi już od narodzin, a liczby emitują określone wibrację. Portret numerologiczny tworzymy zaczynając od obliczenia wibracji głównej, czyli drogi życia.

1. Wibracja główna daty urodzenia: droga życia

Portret numerologiczny daty urodzenia obliczamy dodając wszystkie cyfry składające się na nią, aż wyjdzie liczba jednocyfrowa. Wyjątek stanowią liczby mistrzowskie, takie jak 33 czy 22, których się nie dodaje (na co wskazuje wielu numerologów, na przykład Margaret Arnold, autorka książki Numerologia, Liczby określają życie), a które obok pojedynczej wibracji niosą dodatkowe zadania. Na przykład ktoś może być numerologiczną 22 a 4 bywać). 

Na przykład: 

 1. Urodziłaś się 22 lipca (7) 1985 roku.
 2. Sumujesz cyfry dnia dzień: 2 + 2 = 4.
 3. Miesiąc pozostawiasz jako liczbę 7.
 4. Rok rozkładasz na cyfry i je dodajesz: 1 + 9 + 8 + 5 = 23.
 5. Dodajesz cyfry z roku: 2 + 3 = 5.
 6. Dodajesz otrzymane cyfry z dnia, miesiąca i roku: 4 + 7 + 5 = 16
 7. Dodajesz 1 + 6 i wychodzi 7.

Uwaga - jeśli wyjdzie Wam cyfra podzielna, czyli 2, 4, 6 lub 8 i nie jest to wynik z Liczby Mistrzowskiej (11, 22 lub 33 - o których to liczbach będzie dalej mowa), to znajdźcie Podliczbę Mistrzowską dodając same cyfry (np. 16.11.1995 = 1 + 6 + 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 5 = 33/6.)

Portret numerologiczny z daty urodzenia odpowiada na następujące pytania:

 • Jakie są nasze mocne i słabe strony?
 • Jakie mamy talenty i ambicje?
 • Dlaczego spotkały nas dane wydarzenia w życiu?
 • Co znaczy nasza teraźniejszość?
 • Co wydarzy się w przyszłości?
 • W jaki sposób postrzegają nas inni?
 • Co ukształtowało nasz charakter?
 • Jaka jest nasza karma i bagaż z poprzednich wcieleń?

2. Potencjał - czy można wykonać oczyszczanie online?

Niektórzy numerolodzy uważają, że istnieje 9 kanałów numerologicznych, a każdy odpowiada za inną kwestię. Kanały sprawdza się, zestawiając ze sobą i porównując je. Na podstawie określenia kanału numerologicznego można powiedzieć na przykład, dlaczego ktoś lubi się zamartwiać, mimo że ma duży potencjał. Potencjał ten jednak tłamsi zatkanie jednego z kanałów. Numerolog oczyszcza kanał poprzez oczyszczanie – na przykład przy pomocy medytacji. 

3. Klucz wcielenia - darmowa wiedza o roli życiowej

To kolejna ważna rzecz portretu numerologicznego, którą możemy obliczyć. Obliczamy go sumując dzień i miesiąc urodzenia. Klucz wcielenia odpowiada na pytanie, jaki jest sens oraz cel naszego istnienia oraz wyjaśnia, dlaczego mamy taką a nie inną rolę życiową. 

4. Obciążenia karmiczne - dają cenną wiedzę o ograniczeniach

Obliczanie poprzednich wcieleń, a co za tym idzie kierunku, w jakim powinna dana osoba podążać w tym wcieleniu. Liczba karmiczna może pojawić się np. w dniu urodzenia albo po dodaniu cyfr z liczby miesiąca. Liczby karmiczne to:

 • 13 - karma pracy - czyli na przykład w poprzednich wcieleniach poniżaliście kogoś w pracy i w tym musicie dużo pracować.
 • 14 - karma wolności - musicie nauczyć się właściwie korzystać z wolności, bo w poprzednim wcieleniu byliście na przykład seksoholikami.
 • 16 - karma miłości - zaniedbywaliście inną osobę i teraz przyciągacie niedostępnych partnerów.
 • 19 karma władzy - w poprzednim wcieleniu nadużywaliście władzy nad innymi i w tym musicie się nauczyć, że władza to odpowiedzialność
 • 26 - karma ciała - w poprzednich wcieleniach przekraczaliście granice ciała innych i w tym musicie to odpracować

5. Portret numerologiczny: wibracja imienia i nazwiska

W portrecie numerologicznym ważne jest każde imię (i nazwisko) – bo w każdej nazwie mogą być zapisane liczby karmiczne czy liczby mistrzowskie. To wibracja otrzymywana przez analizę cyfr przyporządkowanych literom imienia i nazwiska danego człowieka. 

Jak analizować imię i nazwisko? 

 1. Wibracja wnętrza – obliczamy ją, sumując wszystkie samogłoski – jest to liczba duszy wyrażająca najgłębsze pragnienia, ukryte skłonności, motywacje naszego postępowania.
 2. Wibracja zewnętrznego aspektu osobowości - sumujemy spółgłoski – to liczba realizacji intymnej wskazująca na to, czy pragnienia można zrealizować, styl bycia, stosunek do innych i do pracy. 
 3. Cele życiowe - sumujemy dwie poprzednie wibracje – rola, pod którą dana osoba chciałaby się realizować w społeczeństwie i cele, do których dąży podświadomie
 4. Indywidualność – wynik dodawania wszystkich cyfr analizowanego imienia i nazwiska. Oznacza to siłę charakteru. 

A oto wartości liter, czyli alfabet numerologiczny:

 • Jedynka = A, J, S
 • Dwójka = B, K, T
 • Trójka = C, L, U
 • Czwórka = D, M, V
 • Piątka = E, N, W
 • Szóstka = F, O, X
 • Siódemka = G, P, Y
 • Ósemka = H, Q, Z
 • Dziewiątka = I, R

Uwaga - bardzo ważna jest pierwsza litera i samogłoska imienia, bo tu właśnie kryje się informacja o tym, jak dana osoba komunikuje się ze światem!

6. Wibracja podpisu - jak interpretować?

Podpis oddziałuje wibracyjnie na jednostkę, a nawet może prowokować wydarzenia! Mówi o tym, jakie cechy nabyliśmy podczas posługiwania się podpisem. Aby obliczyć wibrację podpisu, sumujemy wszystkie cyfry odpowiadające literom podpisu. 

Liczby mistrzowskie w portrecie numerologicznym

Portret numerologiczny liczb mistrzowskich tworzy się nieco inaczej niż pozostałych liczb. Otóż nie sumuje się dwóch pozostałych cyfr, jeśli są to: 11, 22, 33. Są one bowiem liczbami mistrzowskimi i stanowią bardziej zintensyfikowaną wersję następujących liczb głównych: 2, 4, 6. Numerolodzy nazywają osoby z liczbami mistrzowskimi starymi duszami. Liczby mistrzowskie cechują się ogromną energią wibracyjną, skorelowaną często z osiągnięciami, sukcesem i nauką. Za mistrzowską uznaje się także czasami liczbę 44. 

Stare dusze a numerologia

Stare dusze to dusze, które wyspecjalizowały się w danej dziedzinie i wyjątkowo dobrze radzą sobie z zadaniami życiowymi. Są mistrzami, na przykład w muzyce czy w poezji. Jednak często nie dbają o realizację swoich talentów, jak i - podobnie jak chiński znak zodiaku Pies - nie dbają o stronę materialną życia. Nie interesuje ich imponowanie innym. Stara dusza przechodzi kolejną transformację na Ziemi, specjalizując się w lepszym zrozumieniu swojego etapu. Za stare dusze uznaje się numerologiczne 8 i 9 oraz liczby mistrzowskie.

Cechy starych dusz według numerologii:

 • są bardzo mądre - podobnie jak liczba m na dłoni, która także oznacza osoby wyjątkowo inteligentne,
 • rozumieją rzeczywistość lepiej niż inni,
 • są postrzegawcze - podobnie jak osoby urodzone w roku Koguta.

Portret numerologiczny – interpretacja. Jak prawidłowo odczytać liczby?

Interpretacja portretu numerologicznego polega na dokładnej analizie wszystkich elementów oraz ujęciu relacji pomiędzy nimi. Relacji pomiędzy wszystkimi cyframi. To wszystko daje obraz zarówno potencjału duszy, jak i źrodła zagrożeń, a przede wszystkim celu egzystencji.

A oto, co znaczą wszystkie liczby:

 • 1

Otwarty umysł, inicjatywa, impuls, rozmach. To liczba odważnych, zdecydowanych charyzmatycznych przywódców. Ambitnych, inteligentnych, rozważnych, oryginalnych, ale i egocentrycznych i despotycznych. Osobowość inspirująca innych, aby sprawniej korzystali ze swoich talentów. Jeśli jesteście jedynkami to znaczy, że waszym zadaniem jest pokazanie innym, że realizacja celów jest możliwa! Osobiste wyzwanie dwójki oprócz to rozwijanie umiejętności współpracy i zapanowanie nad swoim ego. 

 • 2

Łagodność, dobroć, skromność, tolerancja. Jeśli w portrecie numerologicznym wyszła Wam właśnie ta cyfra to znaczy, że Wasza dusza świadomie wybrała ją do realizacji celu, jakim jest uczenie innych ludzi o tym, że jesteśmy elastyczni i zdolni do przebaczenia, a poprzez wewnętrzną równowagę możemy wiele zdziałać. Osobiste wyzwanie dwójki to nauczenie się pewności siebie. 

 • 3

Wdzięk, radość, wielkoduszność, energia, entuzjazm, utalentowanie, wszechstronność. Osoby bystre, sympatyczne, elokwentne, błyskotliwe. Dusza wybiera cyfrę 2, jeśli jej kosmicznym zobowiązaniem jest pokazanie, że poprzez optymistyczne podejście do życia pomaga pokonywać przeszkody, a wiara i wyobraźnia ułatwiają porozumiewanie się. Osobiste wyzwanie trójek to uczenie się koncentracji i wyjście ponad czarującą powierzchowność.

 • 4

Osoby poważne, pracowite, zorganizowane, wytrwałe, odpowiedzialne, logiczne, racjonalne, ale i chłodne, szorstkie, myślące rutynowo. Dusza wybrała bycie czwórką dlatego, aby pokazać innym ludziom, że uporządkowanie i pracowitość pozwalają osiągnąć cele. Osobiste wyzwanie to nauka elastyczności o otwartości. 

 • 5

Wibracja ta nadaje żywiołową, niespokojną osobowość. To wszechstronność, przenikliwy umysł, intuicja, potrzeba wolności i zmian. Impulsywność, śmiałość, rozmach, witalność, ale i niecierpliwość, bezrefleksyjność, gwałtowność, lekkomyślność i tchórzostwo. Kosmicznym zobowiązaniem piątki jest pokazanie innym, jak interesującym wyzwaniem jest życie i że warto żyć jego pełnią. Osobiste wyzwanie to poskromienie temperamentu i nauka harmonii. 

 • 6

Spokój, subtelność, harmonia, rozsądek, romantyzm, idealizm. Osoby rodzinne, przywiązujące się z ogromną siłą do innych i przekraczające granice w imię miłości, a więc też zachłanne i zaborcze. Kosmiczne zobowiązanie szóstki to podkreślenie wagi więzów oraz miłości i pokazanie roli szacunku dla etycznych wartości innych ludzi. Osobiste wyzwanie to nauczenie się aktywności waleczności, nie poddawania się w dążeniu do celu oraz równoważenie emocji. 

 • 7

Zagadkowa, dziwna i hermetyczna. Wibracja 7 nadaje osobowości energię intuicji, indywidualizmu, niezależności. Siódemka to mistycyzm, szlachetność, logika, zmysł obserwacji i dociekliwość, ale także skłonność do izolowania się. Siódemka ma pokazać światu swoją duchową i filozoficzną koncepcję życia oraz mądrość i świadomość więzów ze wszechświatem. Osobiste wyzwanie to nauczenie się otwartości i komunikowania swoich myśli i emocji. 

 • 8

Silna osobowość, kobieca energia dająca motywację oraz chęć motywowania innych. Dusza wybrała tę datę urodzenia, aby pokazać światu, jak zdobyć sukces i pieniądze i że pilność, pracowitość oraz zdyscyplinowanie pozwala zrealizować marzenia. Osobiste wyzwanie to nauka tolerancji i elastyczności. 

 • 9

Rozwinięta intuicja, wrażliwość, siła, władczość, agresywność, egzaltacja, fatalizm i niecierpliwość. Karmiczne zobowiązanie to uczenie innych poprzez własny przykład akceptacji i służby innym i podkreślenie duchowych oraz moralnych wartości. Osobiste wyzwanie to nauka wyciszenia i zrównoważenia ognistej osobowości w tej sposób, aby nie stracić połączenia z Kosmosem. 

 • 11

Ma za cel uzdrawianie siebie i innych poprzez ponadprzeciętną intuicję. Liczba kojarzona z duchowym oświeceniem, równowagą i świadomością. 

 • 22

Jej zadaniem jest tworzyć mosty łączące materialność z niematerialnością. Jest bardzo kreatywna (podobnie jak Koło Fortuny Tarot). 

 • 33

Potrafi kochać bezinteresownie i wybaczać. Pociesza duchowo innych. Ma wyjątkowe poczucie estetyki. 

 • 44

Liczba 44 sygnalizuje ogromną wiedzę, energię, pewność siebie (podobnie jak Horoskop Chiński Kogut ), a jej zadaniem jest stworzenie solidnego gruntu dla przyszłych pokoleń. 

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: