Jakie są różnice w płacach Polek i Polaków?

Według danych Ministerstwa Pracy za ostatni rok, kobiety w Polsce zarabiają średnio o 7 lub 18,5% mniej od mężczyzn, w zależności od przyjętej metodologii. Biorąc pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, które w 2017 roku wynosiło 4530 zł (GUS), różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn w Polsce waha się między 317 a 838 zł brutto. Dane Ministerstwa nie uwzględniają jednak emerytur, gdzie różnica jest znacznie większa i wynosi średnio około 1000 zł. Oprócz tego, porównano jedynie osoby pracujące na podobnych stanowiskach, a nie wyniki dla całej populacji.

Ile więc wynosi luka płacowa w Polsce?

W sondażu „Liczymy się z Polkami” przeprowadzonym na zlecenie „Wysokich Obcasów” przez Kantar Millward Brown, sytuacja kobiet w Polsce przedstawia się znacznie gorzej. Po porównaniu dochodów Polek i Polaków ze wszystkich źródeł, wychodzi na to, że aż 69% kobiet w Polsce dysponuje miesięcznym budżetem poniżej 2500 zł netto miesięcznie, zaś tylko 27% dostaje więcej. W przypadku mężczyzn proporcje wypadają bardziej korzystnie: pensję poniżej 2500 zł netto otrzymuje już nie 69, ale 41% mężczyzn w Polsce, natomiast większość, bo aż 54% - zarabia więcej. 5% badanych mężczyzn i 5% badanych kobiet odmówiło odpowiedzi na pytanie o dochody.

Kto zarabia najmniej?

W najgorszej sytuacji są kobiety z wykształceniem podstawowym: aż 87% z nich zarabia poniżej 2500 zł. Z kolei sytuacja kobiet z wyższym wykształceniem jest bardzo zbliżona do zarobków mężczyzn z wykształceniem średnim. 36% kobiet z wyższym wykształceniem zarabia poniżej 2500 zł netto miesięcznie, 60% - więcej. Wśród mężczyzn ze średnim wykształceniem 37% zarabia poniżej tej kwoty, zaś 58% - powyżej 2500 zł. Co więcej, im wyższe stanowisko, tym różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn jest większa. Sytuacji kobiet nie poprawia też obecny system emerytalny. Po wprowadzeniu obniżonego wieku emerytalnego dla kobiet, różnica w wysokości emerytur zwiększyła się, sięgając niemal tysiąca złotych. Mężczyźni pobierają obecnie emeryturę wynoszącą średnio 2699,52 zł brutto, podczas gdy kobiety otrzymują przeciętnie 1614,39 zł. 

--

Dane pochodzą z sondażu „Liczymy się z Polkami” przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown na zlecenie „Wysokich Obcasów”, CATI, 14-19 września 2018 r., próba 1500 osób, reprezentatywna dla populacji 18+.