Opłata za pobyt rodzica z dzieckiem w szpitalu 2019 zniesiona

To dobra wiadomość dla wszystkich rodziców. Prezydent Andrzej Duda właśnie podpisał ustawę o bezpłatnym pobycie dziecka w szpitalu.

Obecnie zgodnie z art. 34 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej mają jedynie pacjentki w warunkach ciąży, porodu i połogu. Dzięki zmianie przepisów również pacjenci małoletni albo mający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mieli prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia "Regulacja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy z powodu opieki nad hospitalizowanym dzieckiem często ponosili dodatkowe koszty związane z pobytem w placówce medycznej. Obecnie opłaty pobierane przez szpitale są bardzo zróżnicowane, i choć na ogół nie są one wysokie, to przy dłuższym pobycie mogły stać się poważnym obciążeniem rodzinnego budżetu."

Ustawa precyzuje, że przez "dodatkową opiekę pielęgnacyjną, w podmiocie leczniczym, nad pacjentami małoletnimi albo mającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, rozumie się prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego."

"Nowa regulacja ma ułatwić możliwie najczęstsze i nieograniczone kontakty hospitalizowanych dzieci z osobami bliskimi, bo ich obecność jest korzystna dla dziecka – łagodzi stres, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, pozytywnie wpływa na proces leczenia." - czytamy na stronie ministerstwa.

Zawarte w ustawie rozwiązania zakładają, że rodzice i opiekunowie chorych dzieci i osób niepełnosprawnych w placówkach będzie bezpłatny.

Opłata za pobyt rodzica z dzieckiem w szpitalu: rodzice ponosili duże koszty

Do tej pory szpitale pobierały opłaty od rodziców i opiekunów towarzyszących dzieciom w trakcie leczenia w szpitalu. Rodzice musieli ponosić koszty związane z korzystaniem z łóżka, pościeli, odzieży ochronnej, wyżywienia czy mediów. Jak mówią opiekunowie dzieci, absurdalne były na przykład opłaty za korzystanie z czajnika, lodówki czy opłaty za ładowanie telefonu komórkowego.

Przy dłuższym pobycie dziecka w szpitalu, te koszty dla rodziców były naprawdę duże. Przykładowo w warszawskim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Brudzińskiego doba kosztuje 16 zł, tydzień ponad 78, a miesiąc około 230 zł, a w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polski łóżko w izolatce kosztuje 25 zł, a w wieloosobowym pokoju – 15 zł za dobę. 

Przypomnijmy, że dzięki WOŚP wiele szpitali zostało wyposażonych w rozkładane łóżka dla rodziców czuwających przy chorym dziecku. Łącznie takich łóżek do szpitali w całej Polsce zostało zakupionych 4 tys. Za te łóżka szpitale nie miały prawa pobierać opłaty, tylko udostępniały je za darmo.

Nowa ustawa gwarantuje, że od teraz w każdym szpitalu rodzice będą mogli czuwać przy chorym dziecku i nie będą musieli za to nic płacić.